Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2021.20-02
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 20, 2021
Stylistyka listów Bolesława Prusa do żony

Autorzy: Magdalena Czachorowska ORCID
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: Bolesław Prus Oktawia Głowacka korespondencja
Rok wydania:2021
Liczba stron:13 (21-33)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kształt językowy listów zależy od roli, w jaką wciela się pisarz, przesyłając listy żonie. Gdy pisze z dalekich Niemiec, Szwajcarii, Francji jest podróżnikiem, który pragnie ukochanej przybliżyć widoki i wrażenia, z nadzieją na wspólne ponowne odwiedziny cudownych, nieznanych miejsc. Gdy odpoczywa w Nałęczowie, weryfikuje lub uzupełnia znane fakty, zdarzenia, krajobrazy, opowiada o nowych znajomych, relacjonuje upływające leniwie dni, rejestrując nawet najdrobniejsze szczegóły. Listy pisane z pokoju obok są żartem językowym, ćwiczeniem dla niewprawnej dłoni uderzającej w klawisze maszyny do pisania. Opisane dzieła epistolograficzne są najlepszą ilustracją twierdzenia Stefanii Skwarczyńskiej, że list „to zjawisko związane najmocniej u swojej genezy nie tylko z osobą twórcy-autora, ale i z osobą adresata, który urasta przez swój niemy współudział do godności współautora”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Prus, Bolesław. Pisma wszystkie. Korespondencja. T. 1: Listy Bolesława Prusa. Oprac. Jacek Nowak. Wstęp Jacek Nowak. Warszawa–Lublin: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Episteme, 2017.
2.Machnicka, Violetta. „Korespondencyjne dzieje pewnej miłości, czyli środki językowe oddające uczucia i emocje w «Listach do narzeczonej i żony» Bolesława Prusa”. W: Wyrażanie emocji, red. Kazimierz Michalewski, 538–550. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007.
3.Olma, Marceli. Listy emigracyjne Józefa Ignacego Kraszewskiego do Władysława Chodźkiewicza. Analiza pragmalingwistyczna. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006.
4.Prus, Bolesław. Pisma wszystkie. Korespondencja. T. 2: Listy do Bolesława Prusa. Oprac. Jacek Nowak. Wstęp Jacek Nowak. Warszawa–Lublin: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Episteme, 2017.
5.Skwarczyńska, Stefania. Pomiędzy historią a teorią literatury. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1975.
6.Skwarczyńska, Stefania. Teoria listu. Na podstawie lwowskiego pierwodruku opracowali Elżbieta Feliksiak i Mariusz Leś. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006.
7.Tokarzówna, Krystyna, Stanisław Fita, oprac., Zygmunt Szweykowski, red. Bolesław Prus