Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-28
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 24 2015
Analiza wpływu wybranych nośników energii na koszty ogrzewania obiektu agroturystycznego oraz emisję szkodliwych substancji do atmosfery

Autorzy: Marcin Piątek
Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk

Gabriela Rutkowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawa

Piotr Wichowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawa
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (299-310)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu