Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 27.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Catering services in Poland and in selected countries
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Przejdź
2. Współczesny kapitalizm a ochrona środowiska
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
3. Company Marketing Strategy from the Perspective of Quality of Life
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
4. Ekonomia społeczna na tle problemów zrównoważonego rozwoju
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Przejdź
5. Analiza możliwości wykorzystania pomp ciepła dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Euroregionie Beskidy
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
6. Place zabaw na terenach parków zdrojowych jako wsparcie turystyki zdrowotnej
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
7. Analiza wpływu wybranych nośników energii na koszty ogrzewania obiektu agroturystycznego oraz emisję szkodliwych substancji do atmosfery
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
8. ROLNICTWO A ZIELONE MIEJSCA PRACY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
9. The use of molecular techniques in the taxonomy of water mites (Hydrachnidia, Acari)
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Przejdź
10. Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń ekologicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
11. Ślad ekologiczny konsumpcji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
12. Model zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Przejdź
13. Problem aktualności języka mistycznego
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2014 2014 Przejdź
14. Administracja publiczna bliżej obywatela
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Przejdź
15. Program Inteligentny Rozwój jako wsparcie innowacji ekologicznych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
16. Językowa kreacja drogi w powieści Matka Ignacego Maciejowskiego (Sewera)
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
17. [rec.] Język doświadczenia religijnego, pod red. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, t. X, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski 2017.
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
18. Zarządzanie wartością klienta samorządu terytorialnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Przejdź
19. Prevalence, attitudes and motivations concerning dietary supplements in sport intake among medical students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Przejdź
20. Monopolizacja sfery rynku rolnego w NRF
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1964 1964 Przejdź
21. Nordycka Wspólnota Gospodarcza /Nordic Economic Community/. Geneza koncepcji - trudności i szanse realizacji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1970 1970 Przejdź
22. Problemy współczesnej gospodarki światowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1977 1977 Przejdź
23. Czynniki kształtujące koszty transportu morskiego rudy żelaza importowanej do Polski
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1976 1976 Przejdź
24. Analiza i ocena prób poprawy stanu wyżywienia ludności świata
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1976 1976 Przejdź
25. Marża pośrednictwa w obrocie towarami rolnymi a dochody farmerów amerykańskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1966 1966 Przejdź
26. Polityka rolna państw skandynawskich a ich pozycja na światowym rynku zbóż
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1972 1972 Przejdź
27. Światowy rynek pszenicy - problem równowagi w okresie powojennym
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1970 1970 Przejdź
Strona