Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2018.17-25
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 17, 2018
[rec.] Język doświadczenia religijnego, pod red. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, t. X, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski 2017.

Autorzy: Joanna Rutkowska ORCID
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Humanistyczny, Gorzów Wielkopolski
Rok wydania:2018
Liczba stron:5 (375-379)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

.
Pobierz plik

Plik artykułu