Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 17, 2018

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Badacz języka wobec triady: pisarz – tworzywo językowe – tekst (studium warsztatowe)

15 (7-21) Kwiryna Handke Więcej
2.

O różnych postaciach potoczności (Na materiale pamiętników Zofii Stryjeńskiej)

24 (23-46) Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń Więcej
3.

Cała zielna domowa apteka Wojszczanki? O ziołach leczniczych w Soplicowskim dworze

19 (47-65) Halina Chodurska Więcej
4.

Kompetencje czytelników w oczach wydawców Kronik Bolesława Prusa

14 (67-80) Magdalena Czachorowska Więcej
5.

Gramatykalizacja podmiotu mówiącego w emigracyjnych tomikach poetyckich Jana Lechonia

23 (81-103) Andrzej Dyszak Więcej
6.

Słowniki włosko-polskie i polsko-włoskie na przełomie XX i XXI wieku – próba bibliografii

13 (105-117) Urszula Gnyś Więcej
7.

„Długie ogony kobiecych sukien” – językowe wyznaczniki opisu wizytowych sukien kobiecych w "Kronikach tygodniowych" Bolesława Prusa

14 (119-132) Paulina Grabowska Więcej
8.

Obraz Neapolu w wybranych opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

15 (133-147) Marzena Guz Więcej
9.

Wartości w dyskursie ziemiańskim w świetle leksyki powieści "Lala" Jacka Dehnela

14 (149-162) Magdalena Hawrysz Więcej
10.

Aktualizacje zwrotu 'wyjść z szuflady' w tekstach współczesnej polszczyzny

13 (163-175) Jolanta Ignatowicz-Skowrońska Więcej
11.

„Oto jest wilk wolny!” – kreacja wilka jako symbolu wolności w poezji Jacka Kaczmarskiego

13 (177-189) Izabela Kępka Więcej
12.

Szantaż emocjonalny w języku polskim i czeskim. Ujęcie pragmalingwistyczne

19 (191-209) Katarzyna Kondzioła-Pich Więcej
13.

Rdzenni mieszkańcy Czarnego Lądu w oczach Henryka Sienkiewicza podróżnika na materiale "Listów z Afryki" (1892)

18 (211-228) Danuta Kowalska Więcej
14.

O układzie gniazdowym w dawnych słownikach

13 (229-241) Anna Lenartowicz-Zagrodna Więcej
15.

Obraz Indian w "Listach z podróży do Ameryki" Henryka Sienkiewicza w kontekście publicystyki „Wędrowca”. Cz. II. Sposoby prezentacji społeczności indiańskiej

17 (243-259) Magdalena Pietrzak Więcej
16.

"Zwiastowania" Guida Reniego w kontekście pragmatyki językowej

9 (261-269) Anna Pięcińska Więcej
17.

„[K]orzeni szukam pradziadów / co oplatają trzewia ziemi” – obraz „małej ojczyzny” w lirykach Władysława Grabana

19 (271-289) Joanna Rychter Więcej
18.

O konstrukcjach typu anoreksja, anorektyk, anorektyczka we współczesnej polszczyźnie

12 (291-302) Adrianna Seniów Więcej
19.

Problemy metodologiczne z badaniem orientalizmów w języku polskim

12 (303-314) Marek Stachowski Więcej
20.

Nazwy odcieni barwy zielonej w kategorii „proza” Narodowego Korpusu Języka Polskiego

17 (315-331) Danuta Stanulewicz Więcej
21.

Kaszubska stylizacja językowa w powieści Pawła Huellego "Śpiewaj ogrody"

14 (333-346) Lucyna Warda-Radys Więcej
22.

Kulturowo-językowy charakter przyśpiewek i wierszyków zamieszczonych w gawędach Eugeniusza Wasilewskiego

17 (347-363) Daria Zarzeczna Więcej
23.

[rec.] Joanna Kamper-Warejko, Słownictwo botaniczne w polskim tłumaczeniu Ksiąg o gospodarstwie (1571) Piotra Krescencjusza na tle epoki, Toruń 2016.

4 (365-368) Bogdan Walczak Więcej
24.

[rec.] Adrianna Seniów, Słownictwo psychologiczne we współczesnej polszczyźnie ogólnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017

5 (369-373) Elżbieta Skorupska-Raczyńska Więcej
25.

[rec.] Język doświadczenia religijnego, pod red. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, t. X, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wielkopolski 2017.

5 (375-379) Joanna Rutkowska Więcej