Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2018.17-16
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 17, 2018
"Zwiastowania" Guida Reniego w kontekście pragmatyki językowej

Autorzy: Anna Pięcińska ORCID
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Warszawa
Słowa kluczowe: Guido Reni "Zwiastowanie" pragmatyka językowa
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (261-269)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem badań są cztery obrazy Guida Reniego ukazujące scenę Zwiastowania Marii Pannie. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy tych obrazów za pomocą narzędzi wypracowanych na gruncie pragmatyki językowej. Autorka wskazuje najpierw na źródła tekstowe tematu ikonograficznego Zwiastowania; następnie podstawowy dla niego tekst, czyli fragment Ewangelii św. Łukasza, rozpisuje na poszczególne akty mowy, po czym bada, które z wyodrębnionych aktów zostały ukazane na obrazach. O określeniu typu aktu mowy wnioskuje na podstawie niewerbalnych i konsytuacyjnych komponentów współtworzących dany akt. Analizę pragmalingwistyczną uzupełnia o charakterystykę stricte malarskich środków, pozwalających artyście na gruncie sztuk plastycznych wykreować własną wizję sceny utrwalonej w tekście literackim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Colantuono, Anthony. Guido Reni’s Abduction of Helen. The Politics and Rhetoric of Painting in Seventeenth-Century Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
2.Dziechcińska, Hanna. „Gest w staropolskim systemie komunikacji”. W: Kultura żywego słowa w dawnej Polsce, red. Hanna Dziechcińska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, 39–55.
3.Feuillet, Michel. Leksykon symboli chrześcijańskich. Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, 2006.
4.Forstner, Dorothea. Świat symboliki chrześcijańskiej. Warszawa: Pax 1990.
5.Garboli, Cesare. L’opera completa di Guido Reni. Milano: Rizzoli Editore, 1971.
6.Gert, Duwe. Die Verkündigung an Maria in der niederländischen Malerei des 15. und 16. Jahrhunderts. Frankfurt am Main: Internationaler Verlag der Wissenschaften, 1994.
7.Graczyk, Hanna. „Zwiastowanie”. W: Ikonografia nowożytnej sztuki kościelnej w Polsce. Nowy Testament. T. I, red. Janusz Stanisław Pasierb et al. Warszawa: Wydawnictwo Akademia Teologii Katolickiej 1987, 119–145.
8.Jakobson, Roman. „Funkcje języka w aspekcie komunikacyjnym”. W: Akty i gatunki mowy, red. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2004.
9.Levey, Michael. „Guido Reni und Europa. Frankfurt-am-Main”. The Burlington Magazine 131 (1989), 1031, 168–170.
10.Liebrich, Julia. Die Verkündigung an Maria. Die Ikonographie der italienischen Darstellungen von den Anfängen bis 1500. Köln: Perfect Paperback, 1997.
11.Mann, Judith W. „The Annunciation Chapel in the Quirinal Palace, Rome: Paul V, Guido Reni, and the Virgin Mary”. The Art Bulletin 75 (1993), 1, 113–134.
12.Vázquez-Orta, Ignatio. „Kognitywna klasyfikacja aktów mowy”. W: Akty i gatunki mowy, red. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2004, 51–53.
13.Pepper, D. Stephen. „Guido Reni’s Practice of Repeating Compositions”. Artibus et Historiae 20 (1999), 39, 27–54.
14.Pięcińska, Anna. „Ikonografia Zwiastowania w świetle teorii aktów mowy”. W: Homo Communicans VI, red. Barbara Rodziewicz i Roman Gawarkiewicz. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017, 111–128
15.Pięcińska, Anna. „Zwiastowania Petera Paula Rubensa w świetle teorii aktów mowy”. W: Emocje w językach i kulturach świata, red. Ewa Komorowska, Agnieszka Szlachta. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016, 281–293.
16.Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2006.
17.Spear, Richard E. The “Divine” Guido. Religion, Sex, Money and Art in the World of Guido Reni. New Haven–London: Yale University Press, 1997.
18.Starowieyski, Marek, red. Apokryfy Nowego Testamentu. T. I. Ewangelie apokryficzne. Opowiadania o Jezusie, Maryi, Józefie i Janie Chrzcicielu. Warszawa: Wydawnictwo WAM 2003.
19.Vázquez-Orta, Ignacio. „Kognitywna klasyfikacja aktów mowy”. W: Akty i gatunki mowy, red. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2004, 51–53.
20.Wierzbicka, Anna. „Akty mowy”. W: Akty i gatunki mowy, red. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2004.