Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2018.17-06
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 17, 2018
Słowniki włosko-polskie i polsko-włoskie na przełomie XX i XXI wieku – próba bibliografii

Autorzy: Urszula Gnyś ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Teologiczny Szczecin
Słowa kluczowe: językoznawstwo słowniki dwujęzyczne słowniki włosko-polskie / polsko-włoskie
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (105-117)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zestawiono bibliografię słowników bilingwalnych włosko-polskich i polsko-włoskich, wydanych drukiem w formie książkowej w latach 1989–2016. Wykazano, że w sumie w tym okresie ukazało się 59 różnych leksykonów, z czego 42 to słowniki ogólne, a 17 to słowniki systematyczne. Wzrost liczby słowników wydawanych po 1989 roku w porównaniu z latami wcześniejszymi, wynika z kilku przyczyn. Jedną z nich jest zainteresowanie językiem włoskim jako językiem kultury, literatury, muzyki, twórczości artystycznej, aktywności turystycznej, kulinarnej, społecznej, religijnej, politycznej i ekonomicznej mającej długą tradycję. Drugą przyczyną są możliwości wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus i studiowania we Włoszech, a także możliwość realizacji kariery zawodowej we Włoszech.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Słowniki
2.I. Słowniki ogólne
3.Cieśla, Hanna. Język włoski na co dzień: włosko-polski, polsko-włoski słownik popularny. Warszawa: Wydawnictwo Delta W-Z, 1996.
4.Cieśla, Hanna. Nowy słownik włosko-polski, polsko-włoski, wyd. 1–2. Warszawa: Harald G: Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk, 2002, 2006.
5.Cieśla, Hanna. Słownik włosko-polski, polsko-włoski, wyd. 1–4. Ożarów Mazowiecki: Wydawnictwo Olesiejuk, 2002, 2010, 2014, 2016.
6.Gigiel, Jadwiga. Słownik włosko-polski, polsko-włoski. Wałbrzych: Wydawnictwo Językowe Aneks, 2000.
7.Jackowski, Mieczysław. Słowniczek włosko-polski, polsko-włoski. Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2005.
8.Jamrozik, Elżbieta. Słownik włosko-polski, polsko-włoski z terminami Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2009.
9.Jamrozik, Elżbieta. Słownik włosko-polski, polsko-włoski, wyd. 1–2. Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2005, 2007.
10.Jamrozik, Elżbieta. Mini słownik włosko-polski, polsko-włoski, wyd. 1–2. Warszawa: Wydawnictwo Delta W-Z, 2000, 2014.
11.Janicka, Alicja, Maria Katarzyna Podracka. Podręczny słownik włosko-polski. Warszawa: Wydawnictwo Rea, 2005.
12.Jedlińska, Anna, Alina Kruszewska. Podstawowy słownik włosko-polski, polsko-włoski / Dizionario di base italiano-polacco, polacco-italiano. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2010.
13.Jedlińska, Anna, Alina Kruszewska. Słownik minimum włosko-polski/polsko-włoski. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2007.
14.Jedlińska, Anna. Słownik minimum włosko-polski. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1991.
15.Krysztopa, Małgorzata. Słownik włosko-polski, polsko-włoski. Warszawa: Wydawnictwo Buchmann, 2008.
16.Langenscheidt duży słownik polsko-włoski, włosko-polski, red. zespół redakcyjny Langenscheidta (red. merytoryczny Elżbieta Jamrozik; zespół aut. Magdalena Dobosz et al.), wyd. 1–2. Warszawa: Wydawnictwo Langenscheidt, 2007, 2011.
17.Łopieńska, Ilona, Giorgio Borio, Tadeusz Korsak, Magdalena Hornung. Kieszonkowy słownik włosko-polski, polsko-włoski. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2009.
18.Łopieńska, Ilona, Giorgio Borio, Tadeusz Korsak, Magdalena Hornung. Powszechny słownik włosko-polski, polsko-włoski. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2015.
19.Majewska, Agnieszka. Szkolny słownik włosko-polski, polsko-włoski. Warszawa: Wydawnictwo Kram, 2000.
20.Meisels, Wojciech. Podręczny słownik włosko-polski, polsko-włoski. T. 1–4, wyd. 1–9. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1989, 1993, 1995, 1996, 1999, 2001, 2003, 2005, 2012.
21.Nawrot, Edyta, Barbara Sosnowska, Roman Sosnowski. Podręczny słownik włosko-polski, polsko-włoski. Warszawa: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2007.
22.Nosilia, Viviana, konsultacja Bożena Kotuła. Il mini di Polacco. Dizionario polacco-italiano, italiano-polacco, wyd. 1–6. Bologna: Wydawnictwo Zanichelli, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
23.Nosilia, Viviana, Bożena Kotuła. Dizionario compatto polacco-italiano, italiano-polacco. Bologna: Wydawnictwo Zanichelli, 2007.
24.Pachulska, Małgorzata, Agnieszka Płudowska. Mały słownik włosko-polski, polsko-włoski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
25.Podracka, Maria Katarzyna, red. Uniwersalny słownik polsko-włoski. Warszawa: Wydawnictwo Rea, 2008.
26.Podracka, Maria Katarzyna, red. Uniwersalny słownik włosko-polski. Warszawa: Wydawnictwo Rea, 2004.
27.Podracka, Maria Katarzyna, Alicja Janicka. Praktyczny słownik polsko-włoski, włosko-polski. Warszawa: Wydawnictwo Rea, 2012.
28.Polacco. Dizionario compatto polacco-italiano, italiano-polacco. Bologna: Urban Edizioni, Wydawnictwo Zanichelli, 1994.
29.Pompeo, Lorenzo. Dizionario di polacco. Polacco-italiano, italiano-polacco, wyd. 1–2. Milano: Hoepli, 2008, 2016.
30.Pronińska, Aleksandra. Uniwersalny słownik polsko-włoski, włosko-polski. Kraków: Wydawnictwo Liberal, 1998.
31.Sikora-Penazzi, Jolanta, Hanna Cieśla, Elżbieta Jamrozik, konsultacja nauk. Carlo Alberto Mastrelli. Grande dizionario italiano-polacco / Wielki słownik włosko-polski. T. 1–4. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2001, 2002, 2006, 2010.
32.Słownik polsko-włoski, włosko-polski. Wydawnictwo Level Trading, 2015.
33.Słownik uniwersalny włosko-polski, polsko-włoski. Poznań: Wydawnictwo LektorKlett, 2014.
34.Soja, Stanisław, Celeste Zawadzka, Zbigniew Zawadzki. Mały słownik włosko-polski, polsko-włoski, wyd. 1–8. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1989, 1990, 1992, 1995, 1999, 2000, 2001, 2003.
35.Sosnowska, Barbara, Roman Sosnowski. Kieszonkowy słownik włosko-polski, polsko-włoski, wyd. 1–2. Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, 2005, 2008.
36.Sprytny słownik włosko-polski, polsko-włoski. Kraków: Wydawnictwo Lingea, 2014.
37.Szczepanik, Bogusława, Andrzej Kaznowski. Słownik polsko-włoski, włosko-polski. Warszawa: Wydawnictwo Ex Libris, 1999.
38.Szymonek, Izabela. Dizionario polacco-italiano, italiano-polacco, wyd. 1–2. Novara: De Agostini Libri, 1999, 2013.
39.Szymonek, Izabela. Uniwersalny słownik polsko-włoski, włosko-polski. Warszawa: Wydawnictwo Rea, 1999.
40.Terlikowska, Iwona, Agnieszka Rylukowska. Słownik z przykładami: polsko-włoski, włosko-polski. Warszawa: Wydawnictwo Langenscheidt, 2006.
41.Terlikowska, Iwona. Słownik włosko-polski, polsko-włoski / Dizionario italiano-polacco, polacco-italiano, wyd. 1–2. Warszawa: Wydawnictwo Langenscheidt, 2004, 2006.
42.Włoski słowniczek. Kraków: Wydawnictwo Lingea, 2014.
43.Zieliński, Andrzej. Dizionario Plus. Italiano-polacco, polacco-italiano. Milano: Vallardi A, 2009.
44.Zieliński, Andrzej. Dizionario polacco. Italiano-polacco, polacco-italiano. Milano: Vallardi A, 2005.
45.II. Słowniki specjalistyczne:
46.Adamski, Jerzy. Vocabolario tascabile Italiano-Polacco, Polacco-Italiano per turisti. Warszawa: Wydawnictwo Ex Libris, 1996.
47.Cieśla, Hanna. Polsko-włoski słownik tematyczny, wyd. 1–2. Warszawa: Harald G. Dictionaries, 1997, 2003.
48.Cieśla, Hanna, Ilona Łopieńska. Mały słownik tematyczny włosko-polski, wyd.1–4. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1994, 1995, 1999, 2008.
49.Colleselli, Toni, Aldo Mazza. Glossario socio-sanitario. Polacco-italiano, italiano-polacco / Słowniczek terminów medycznych. Polsko-włoski, włosko-polski. Merano: Wydawnictwo Alpha & Beta, 2011.
50.Czerni, Sergiusz, Maria M. Berger. Słownik techniczny włosko-polski, wyd. 1–3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWN-WNT, 1997, 2004, 2008.
51.Grelewicz-La Mela, Małgorzata, Beata Nuzzo. Słownik prawniczy włosko-polski / Dizionario giuridico italiano-polacco. Poznań: Wydawnictwo ABC, 2003.
52.Kaczmarek, Tomasz, Anna Jarosz. Dizionario italiano-polacco della terminologia teatrale / Słownik włosko-polski terminologii teatralnej. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2015.
53.Kamińska, Sylwia, tłum. Słownik tematyczny włosko-polski. Warszawa: Wydawnictwo Philip Wilson, 2001.
54.Kwiatkowska, Halina. Słownik terminologii prawniczej włosko-polski, polsko-włoski. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2011.
55.Mucha, Aneta. Tematyczny słownik polsko-włoski, włosko-polski. Wrocław: Wydawnictwo Astrum, 2004.
56.Protej Bowles, Vittoria. Tematyczny słownik języka włoskiego. Tłum. i adapt. Barbara Sławomirska. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1999.
57.Różycka, Aleksandra. Słownik muzyczny włosko-polski. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2011.
58.Rylukowska, Agnieszka. Tłum i adapt. Słownik turysty polsko-włoski. Warszawa: Wydawnictwo Langenscheidt Polska, 2003.
59.Sosnowski, Roman, Joanna Rotocka, Anna Klimkiewicz. Słownik informatyczny: włosko-polski, polsko--włoski / Dizionario informatico: italiano-polacco, polacco-italiano. Kraków: Oficyna Wydawnicza FEMIS, 2007.
60.Stecka, Krystyna. Włoski słownik tematyczny. Warszawa: Wydawnictwo Rea, 2006.
61.Szymanowska, Joanna. Słownik podstawowej terminologii literaturoznawczej włosko-polski, polsko-włoski. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.
62.Wabik, Ilona, Antonio Pischetola. Podręczny słowniczek polsko-włoski, włosko-polski (wybrane terminy medyczne). Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Granpok, 2015.
63.Zakrzewski, Jerzy. Podręczny słownik włókienniczy włosko-polski / Manuale dizionario tessile italiano--polacco. Łódź: Przegląd Włókienniczy, 1990.
64.Opracowania
65.Diadori, Pierangela, Massimo Palermo, Donatella Troncarelli. Manuale di didattica dell’italiano L2. Perugia: Guerra Edizioni, 2009.
66.Doroszewski, Witold. Z zagadnień leksykografii polskiej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.
67.Gower, Roger, Diane Phillips, Steve Walters. Teaching Practice Handbook. Macmillan, Heinemann, 2002.
68.Grucza, Sambor. „Struktura i funkcja słowników glottodydaktycznych”. Przegląd Glottodydaktyczny 17 (2001): 131–153.
69.Grucza, Sambor. Lingwistyka języków specjalistycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej. Uniwersytet Warszawski, 2008.
70.Grzegorczyk, Piotr. Index lexicorum Poloniae. Bibliografia słowników polskich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.
71.Jamrozik, Elżbieta. „Zarys historii nauczania języka włoskiego w Polsce”. Języki Obce w Szkole 3 (2014): 23–30.
72.Karpiński, Łukasz. Zarys leksykografii terminologicznej. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych, 2008.
73.Komorowska, Hanna. Sukces i niepowodzenie w nauce języka obcego. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1978.
74.Kraskowski, Leszek. „Egzemplarz nieobowiązkowy. Nieżyciowa ustawa i niesumienni wydawcy”. Rzeczpospolita, 29.07.2000.
75.Nadobnik, Renata. Znaczenie słowników bilingwalnych w dydaktyce języka niemieckiego w Polsce. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010.
76.Piotrowski, Tadeusz. „Słowniki angielsko-polskie i polsko-angielskie w dobie najnowszej – próba bibliografii”. W: Nie bez znaczenia… Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Saloniemu z okazji jubileuszu 15 000 dni pracy naukowej, red. Włodzimierz Gruszczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2001, 203–210.
77.Źródła internetowe
78.Biblioteki i instytuty
79.Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.bg.szczecin.pl.
80.Biblioteka Narodowa. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.bn.org.pl.
81.Biblioteka Jagiellońska Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.bj.uj.edu.pl.
82.Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.buw.uw.edu.pl.
83.Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.ossolineum.pl/index.php/biblioteka-osolineum.
84.Katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.nukat.edu.pl.
85.Książnica Pomorska. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.ksiaznica.szczecin.pl.
86.Włoski Instytut Kultury w Krakowie. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.iiccracovia.esteri.it.
87.Księgarnie
88.Bookmaster. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.bookmaster.com.pl.
89.Granice. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.granice.pl.
90.Italicus. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.italicus.com.pl.
91.Książki KNK. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.ksiazkiknk.pl.
92.Księgarnia Poltax. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.ksiegarnia.poltax.waw.pl.
93.Księgarnia PWN. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.ksiegarnia.pwn.pl.
94.Księgarnia Warszawa. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.ksiegarnia.warszawa.pl.
95.Literacka. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.literacka.pl.
96.Naukowa. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.naukowa.pl.
97.Poczytaj. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.poczytaj.pl.
98.Polska Księgarnia Internetowa. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.polskaksiegarniainternetowa.eu.
99.Tania książka. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.taniaksiazka.pl.
100.Tezeusz. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.tezeusz.pl.
101.Unilibro. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.unilibro.it.
102.Worldcat. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.worldcat.org.
103.Wydawnictwa
104.Deagostini. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.deagostini.com/it.
105.Hoepli. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.hoepli.
106.Klett. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.klett.pl.
107.Lingea. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.lingea.pl.
108.Rea. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.rea-sj.pl.
109.Vallardi. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.vallardi.it.
110.Wiedza. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.wiedza.pl.
111.Zanichelli. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.zanichelli.it.
112.Portale internetowe
113.Ceneo. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.ceneo.pl.
114.Merlin. Dostęp 1.05.2017–31.05.2017, http//:www.merlin.pl.