Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2018.17-12
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 17, 2018
Szantaż emocjonalny w języku polskim i czeskim. Ujęcie pragmalingwistyczne

Autorzy: Katarzyna Kondzioła-Pich ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, Szczecin
Słowa kluczowe: strategie komunikacyjne akt mowy operatory interakcyjne
Rok wydania:2018
Liczba stron:19 (191-209)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest próbą pragmatycznej analizy zachowań komunikacyjnych o charakterze szantażu emocjonalnego w języku polskim i czeskim. Szantaż emocjonalny rozumiany jest jako manipulowanie rozmówcą przy pomocy wykorzystania emocji łączących nadawcę i odbiorcę. Analiza dotyczy omówienia czterech strategii komunikacyjnych: „Prokurator”, „Biczownik”, „Cierpiętnik” i „Kusiciel”. W tekście przedstawiono również sposoby realizacji poszczególnych strategii. Opierają się one na występowaniu określonych aktów mowy z grupy dyrektywów, komisywów, emotywów i illokucji o charakterze mieszanym, a także stosowaniu konkretnych operatorów interakcyjnych i łamaniu maksym konwersacyjnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Słowniki
2.Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, red. Stanisław Dubisz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
3.Mały słownik języka polskiego, red. Stanisław Skorupka, Alina Auderska, Zofia Łempicka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.
4.Opracowania
5.Awdiejew, Aleksy. Gramatyka interakcji werbalnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007.
6.Forwardová, Susan, Donna Frazierová. Citové vydírání. Jak ho rozpoznat a ubránit se mu. přel. Eva Hauserová. Praha: Motto, 1999.
7.Gałczyńska, Alicja. Akty odmowy we współczesnym języku polskim. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2003.
8.Grice, Paul. „Logika i konwersacja”. Przegląd Humanistyczny 6 (1977): 85–99.
9.Grochowski, Maciej. Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 1997.
10.Habrajska, Grażyna. „Nakłanianie, perswazja, manipulacjajęzykowa”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 7 (2005): 91–126.
11.Ivanova, Tat’âna V. „Prâmoj i neprâmoj šantaž: prostranstvo soprâženiâ”. Magister Dixit – naučno-pedagogičeskij žurnal Vostočnoj Sibiri 4/12 (2013), 31‒36.
12.Izotov, Andrej I. „Pobuditel’naâ modal’nost’ kak zona asymetrii russkoj i češskoj âzykovyh kartin mira”. Vestnik OGU 11/147 (2012), 78‒83.
13.Kiklewicz, Aleksander. Tęcza nad potokiem. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2010.
14.Komorowska, Ewa. Pragmatyka dyrektywnych aktów mowy w języku polskim. Szczecin–Rostock: PRINT GROUP Sp. z o.o., 2008.
15.Lipczuk, Ryszard. „O wielości i wieloznaczności terminów (na przykładzie klasyfikacji aktów mowy)”. Acta ac Communitas 9 (2000): 169‒176.
16.Mandal, Eugenia. Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
17.Mazur, Anna. „Kontrola emocji negatywnych u ofiar i sprawców szantażu emocjonalnego w bliskich związkach”. Inowacje Psychologiczne. Studenckie Czasopismo Naukowe 4/1 (2015), http://www.wydawnictwo. wsei.eu/index.php/ipscn/index.
18.Morreale, Shewryn P., Brian H. Spitzberg, Kevin J. Barge. Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, tłum. Paweł Izdebski, Aleksandra Jaworska, Dorota Kobylińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
19.Olszewska, Agnieszka, Urszula Zielińska. Psychomanipulacja. Metody i techniki. Wrocław: Astrum 2006.
20.Pawelec, Marta, Jacek Łukasiewicz. „Szantaż emocjonalny w relacjach rówieśniczych”. Rocznik Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej 4/59 (2012), 299‒312.
21.Prokop, Izabela. Aspekty analizy pragmalingwistycznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010.
22.Przybyla, Olga. Akty mowy w języku nauczycieli. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004.
23.Pytel-Pandey, Danuta. „Dyrektywne akty mowy w świetle strategii grzeczności”. Slavica Wratislaviensia CLVII (2013): 117‒125.
24.Pytel-Pandey, Danuta. „Realizacja kategorii grzeczności w dyrektywnych aktach mowy języka rosyjskiego”. W: Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka IV, red. Ewa Komorowska, Katarzyna Kondzioła-Pich. Szczecin: Volumina.pl. Daniel Krzanowski, 2016, 308‒317.
25.Skowronek, Bogusław. O dialogu na lekcjach w szkole średniej. Analiza pragmatyczno-językowa. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 1999.
26.Skudrzyk, Aldona. „Normy grzecznościowych zachowań językowych (etykieta językowa, savoir-vivre, bon ton, dobre wychowanie, grzeczność językowa)”. W: Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. Aleksandra Achtelik, Jolanta Tambor. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007, 105‒122.
27.Trysińska, Magdalena. Akty mowy jako klucz do interpretacji postaw rodzicielskich. Warszawa: Wydano Nakładem Wydziału Polonistyki UW, 2015.
28.Zabielska, Magdalena. „Pytania pozorne we współczesnej polszczyźnie mówionej”. Prace Filologiczne XXXIV (1988): 109‒117.
29.Żydek-Bednarczuk, Urszula. Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu. Kraków: Universitas, 2005.
30.Źródła internetowe
31.Biedroneczka. Gazetka Przedszkola nr 5 w Żorach. Dostęp 2.05.2017. http://przedszkole5zory.pl/wp-content/uploads/2016/10/jesienna-biedroneczka.pdf.
32.Blog. Dostęp 4.05.2017. http://anabella.blog.cz/en/0803/7-kapitola.
33.Blog. Dostęp 2.05.2017. http://kalips.blog.cz/0901/stredni-v-konoze-26.
34.Blog. Dostęp 10.03.2017. http://mojepodrozewdeszczu.blog.onet.pl/page/2.
35.Blog. Dostęp 10.03.2017. http://namoimpodworku.blog.pl/2015/11/01/powiesze-sie-jesli-mnie-rzucisz-ointernetowych-znajomosciach-slow-kilka/.
36.Blog. Dostęp 10.03.2017. http://www.petranachtmanova.cz/index.php?str=17&typ=c&id=0&det=191.
37.Facebook. Portal społecznościowy. Dostęp 2.05.2017. https://www.facebook.com/pokud-m%C4%9Bbude%C5%A1-m ilovat-a-v %C3%A1%C5%BEit-si-m%C4%9BN EPODV EDU-T%C4%9A-348715343593.
38.Forum. Dostęp 4.05.2017. http://kobieta.onet.pl/forum/uwazaj-bo-sie-z-toba-rozwiode,1319271,1,czytajpopularne.html.
39.Forum. Dostęp 10.03.2017. http://www.psychologia.net.pl/forum.php?level=197533&post=197644&sortuj=&cale=1.
40.Forum. Dostęp 4.05.2017. http://zapytaj.onet.pl/Category/007,007/2,27494095,Co_to_jest__Wattpad__.html.
41.Grzybowski, Jerzy, „Czy w małżeństwie jest jak w zakonie?”. Niedziela. Tygodnik katolicki. Dostęp 10.03.2017. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/niedziela201522-jak_zakon.html.
42.Magazín Koktejl. Dostęp 4.05.2017. http://www.czech-press.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=7560:bez-dcerky-neodejdu-sp-1015903555&catid=1513&Itemid=148.
43.Moblo. Twój portal społecznościowy. Dostęp 10.03.2017. http://moblo.pl/profile/no.chyba.ty.
44.Paleyová, Maggie, „Anna má černý den”. Host. Měsíčník pro literaturu a čtenáře. Dostęp 10.03.2017. http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2010/3-2010/anna-ma-cerny-den.
45.Portal Piekielni. Dostęp 9.03.2017. http://piekielni.pl.
46.Serwis internetowy. Dostęp 10.03.2017. http://pl.tombraider.wikia.com/wiki/Dokumenty:_Oficerowie_Endurance.
47.Serwis internetowy. Dostęp 10.03.2017. https://www.loupak.cz/obrazky/vlastni/733084.
48.Serwis internetowy. Dostęp 10.03.2017. https://www.novinky.cz/krimi/123695-za-usmrceni-ditete-varicivodou-17-let.html.
49.Serwis internetowy. Dostęp 4.05.2017. https://www.prozeny.cz/clanek/pomoc-partner-je-narcis-27495.
50.Serwis internetowy. Dostęp 10.03.2017. https://www.wattpad.com/329692838-kocham-ci%C4%99-wieszkolejna-k%C5%82%C3%B3tnia.
51.Serwis internetowy. Dostęp 4.05.2017. https://www.wattpad.com/270445804-one-shot-character-x-readerpl-pl-kuroko-x-reader.
52.Serwis internetowy. Dostęp 10.03.2017. https://www.wattpad.com/346818210-skrytob%C3%B3jczynirozdzia%C5%82-22.
53.Vulcan. Dostęp 2.05.2017. https://www.vulcan.edu.pl/strona/praca-w-vulcan-418.
54.Xpedia. Cytaty, memy, śmieszne obrazki, życzenia. Dostęp 10.03.2017. http://www.xdpedia.com/22912/nie_moge_juz_funkcjonowac_bez_ciebie.html.