Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2018.17-09
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 17, 2018
Wartości w dyskursie ziemiańskim w świetle leksyki powieści "Lala" Jacka Dehnela

Autorzy: Magdalena Hawrysz ORCID
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny Zielona Góra
Słowa kluczowe: dyskurs ziemiański wartości nazwy pospolite nazwy własne Lala Jacek Dehnel
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (149-162)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu poddano oglądowi niewielki wycinek dyskursu ziemiańskiego, ten mianowicie, który przez pryzmat leksyki pozwala zrekonstruować najistotniejsze wartości tego dyskursu. W realizacji tego celu wykorzystano warstwę apelatywną i proprialną słownictwa. Ta pierwsza sfera układa się w wyraziste i obficie reprezentowane pola semantyczne, które można traktować jak swoistą mapę świata, odwzorowującą ziemiańską rzeczywistość. Druga zaś – frekwencyjnie mniej znacząca, jednak istotna jakościowo i specyficzna – stanowi rodzaj sygnałów, odsyłaczy, katalizatorów wartości kultury ziemiańskiej. Analizy prowadzone z tej perspektywy pozwoliły zidentyfikować najistotniejsze dla dyskursu ziemiańskiego wartości w obszarze wartości hedonistycznych, poznawczych i obyczajowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Źródło
2.Dehnel, Jacek. Lala. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2007.
3.Opracowania
4.Agra-Art. Dostęp 30.10.2017. http://www.agraart.pl/nowe/artists/karpinski-alfons-polska-agra-art-aukcjeobrazy-antyki.html.
5.Buczyńska-Garewicz, Hanna. Uczucia i rozum w świecie wartości. Z historii filozofii wartości. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975.
6.Buttler, Danuta. „Koncepcje pola znaczeniowego”. Przegląd Humanistyczny 2 (1967): 41–58.
7.Dehnel Jacek. https://www.facebook.com/jacek.dehnel?fref=ts.
8.Dehnel, Jacek. Awers/Rewers. Dostęp 30.10.2017. http://awers-rewers.pl.
9.Drewno zabytkowe: badania i konserwacja w XXI wieku. Dostęp 30.10.2017. http://nimoz.pl/pl/wydawnictwa/wydawnictwa-nimoz/drewno-zabytkowe-badania-i-konserwacja-w-xxi-wieku.
10.Kwilecki, Andrzej. Ziemiaństwo wielkopolskie. Warszawa: Pax, 1998.
11.Kwilecki, Andrzej, red. Ziemiaństwo wielkopolskie. W kręgu arystokracji. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2004.
12.Pisarek, Walery. „Pojęcie pola wyrazowego i jego użyteczność w badaniach stylistycznych”. Pamiętnik Literacki 2 (1967): 493–516.
13.Pruszak, Tomasz Adam. Ziemiański savoir-vivre. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
14.Puzynina, Jadwiga. Język wartości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992.
15.Rejter, Artur. Nazwa własna wobec gatunku i dyskursu. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
16.Rudnicki, Szymon. Ziemiaństwo polskie w XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Trio, 1996.
17.Sommerfeld Bruno. Dostęp 30.10.2017. https://pl.wikipedia.org/wiki/Bruno_Sommerfeld.
18.Szafer, Katarzyna. Ziemiaństwo jako elita społeczeństwa polskiego w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005.
19.Tokarski, Ryszard. Struktura pola znaczeniowego (studium językoznawcze). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.
20.Umińska-Tytoń, Elżbieta. Słownictwo polszczyzny potocznej XIX wieku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001.
21.Witosz, Bożena. „Czy potrzebne nam typologie dyskursu”. W: Dyskurs i jego odmiany, red. Bożena Witosz, Katarzyna Sujkowska‑Sobisz, Ewa Ficek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, 22–29.
22.Witosz, Bożena. Kategoria dyskursu w polonistycznej edukacji akademickiej. W: Jak analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne, red. Waldemar Czachur, Agnieszka Kulczyńska, Łukasz Kumięga. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas” 2016, 19–39.