Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2018.17-07
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 17, 2018
„Długie ogony kobiecych sukien” – językowe wyznaczniki opisu wizytowych sukien kobiecych w "Kronikach tygodniowych" Bolesława Prusa

Autorzy: Paulina Grabowska ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny Szczecin
Słowa kluczowe: styl Bolesław Prus Kroniki tygodniowe
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:14 (119-132)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule poddano analizie sposób opisywania trenów damskich sukien wizytowych na podstawie 16 cytacji wyekscerpowanych z trzech pierwszych tomów Kronik Bolesława Prusa. Celem badań było określenie wyznaczników językowych opisu tzw. ogonów kobiecych oraz intencji, które skłaniały autora do wielokrotnego poruszania tego problemu w felietonach na przestrzeni lat 1874–1878. W tym okresie panujące zwyczaje obligowały damy do noszenia powłóczystych sukien, również w trakcie spacerów. Na podstawie słownika Lindego oraz słownika warszawskiego stwierdzono, że metaforyczne zastosowanie rzeczownika ogon w odniesieniu do trenu było znane w polszczyźnie XIX wieku. Wybrane cytaty podzielono ze względu na nacechowanie: ironiczne, szydercze oraz pozytywne i neutralne. Dominujące okazały się emocje negatywne, które uwidaczniają się w ostrej i często wyolbrzymionej krytyce. Bolesław Prus zastosował wiele środków językowych, by zobrazować absorbujący go problem: metafory, porównania, epitety, animizacje, wyliczenia, pytania retoryczne, apostrofy. Stwierdzono, że jego głównym celem jest uświadomienie niepraktyczności trenów i ich szkodliwego wpływu na warunki panujące w warszawskim Ogrodzie Saskim, gdzie wzmagały zanieczyszczenie powietrza. Korzystając z praw przysługujących felietoniście, Prus zobrazował problem w sposób humorystyczny, z zastosowaniem licznych środków stylistycznych, co zostało zaprezentowane na przykładach
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Źródła
2.Prus, Bolesław. Kroniki. T. I–III. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954–1956.
3.Opracowania
4.Drozdowski, Marian, Andrzej Zahorski. Historia Warszawy. Warszawa: Jeden Świat, 2004.
5.Gutkowska-Rychlewska, Maria. Historia ubiorów. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1968.
6.Paczoska, Ewa. „Lalka”, czyli rozpad świata. Białystok: Trans Humana, 1995.
7.Szweykowski, Zygmunt. Wstęp do Kroniki, Bolesław Prus. T. I, cz. 1. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
8.Wiśniewska, Marta. „Letnie salony Warszawy, czyli o modzie spacerowej warszawiaków w 2. połowie XIX wieku”. Saeculum Christianum XXI (2014): 211–222.
9.Słowniki
10.Doroszewski, Witold, red. Słownik języka polskiego. T. V. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963.
11.Linde, Samuel Bogumił. Słownik języka polskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1951.
12.Karłowicz, Jan, Adam Kryński, Władysław Niedźwiedzki, red. Słownik języka polskiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1952.