Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2018.17-23
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 17, 2018
[rec.] Joanna Kamper-Warejko, Słownictwo botaniczne w polskim tłumaczeniu Ksiąg o gospodarstwie (1571) Piotra Krescencjusza na tle epoki, Toruń 2016.

Autorzy: Bogdan Walczak ORCID
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Humanistyczny, Gorzów Wielkopolski
Rok wydania:2018
Liczba stron:4 (365-368)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

.
Pobierz plik

Plik artykułu