Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.41/2-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/2 2015
Współczesny kapitalizm a ochrona środowiska

Autorzy: Łukasz Popławski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Małgorzata Rutkowska-Podołowska
Politechnika Wrocławska
Słowa kluczowe: kapitalizm inkluzyjny ekonomia społeczna inwestycje ekologiczne
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:9 (75-83)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu omówiono nowe podejście do kapitalizmu. Przeanalizowano kapitalizm neoliberalny i jego przejście do tzw. kapitalizmu inkluzyjnego. Przedyskutowano powiązania i zagrożenia będące skutkiem neoliberalnej gospodarki w aspekcie ochrony środowiska. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na grożące niebezpieczeństwo dla ludzkiej egzystencji, jakim jest prowadzenie rabunkowej eksploatacji bogactw naturalnych oraz pogorszenie się warunków życia spowodowane dewastacją środowiska.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Augustynowicz J., Sadowiec K., Russel S., Wpływ preparatów EM na wybrane parametry biologii gleby pod uprawą Helianthus Tuberosus L., w: Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, t. 2, red. T.M. Traczewska, Oficyna Wydawnicza Poli
2.Bosselman K., Materiały inicjatywy Ecological Bricks for Our Common House of Europe [IEB – Ekologiczne Cegły Wspólnej Europy], Wiedeń 1993.
3.Fiedor B., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
4.Gerwin M., Dobre życie zamiast kapitalizmu, 27.03.2015, http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/3015/dobre-zycie-zamiast-kapitalizmu.
5.Hawken P., Przez zielone okulary. Jak prowadzić interesy, nie szkodząc sobie i innym, Pusty Obłok, Warszawa 1996.
6.Kryk B., Rachunek sozoekonomiczny działalności gospodarczej na przykładzie energetyki zawodowej regionu szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
7.Leśniak-Moczuk K., Podstawy polityki społecznej w społeczeństwie globalnym, w: Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza – uwarunkowania − kierunki działań, red. J. Grotowska-Leder, K. Faliszek, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2005.
8.Loy D.R., The Religion of the Market, http://www.colorado.edu/economics/morey/4999Ethics/Loy.pdf.
9.Marks K., Kapitał, Książka i Wiedza, Warszawa 1951.
10.Mączyńska-Ziemacka E., Polska transformacja a kapitalizm inkluzyjny, www.yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1…/msr_15_maczynska.pdf.
11.Mączyńska E., Społeczna gospodarka rynkowa a anglo-amerykański model gospodarczy. Kontrowersje i nieporozumienia, w: Amerykański model rozwoju gospodarczego. Istota, efektywność i możliwości zastosowania, red. W. Bieńkowski, M.J. Radło, Oficyna Wydawnicza
12.Miłaszewicz D., Problem wyboru narzędzi realizacji roli państwa w procesach inwestycyjnych w Polsce w okresie przemian, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
13.Narski Z., Ekonomia społeczn, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
14.Ograniczanie zanieczyszczeń związanych z branżą winiarską, http://cordis.europa.eu/result/rcn/92397_pl.html.
15.Polanyi K., Wielka transformacja, przeł. M. Zawadzka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
16.Prask H., Fugol M., Szlachta J., Biogaz z wytłoków z białych i czerwonych winogron, „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” 2012, nr 5–6.
17.Smith N., Uneven development: Nature, Capital and the Production of Space, Basil Blackwell, Oxford 1984.
18.Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Wydawnictwo Test, Lublin 1994.
19.www.biztok.pl.