Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/1 2017
Ślad ekologiczny konsumpcji

Autorzy: Łukasz Popławski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Małgorzata Rutkowska
Politechnika Wrocławska
Słowa kluczowe: ślad ekologiczny ślad węglowy ślad wodny
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:9 (241-249)
Klasyfikacja JEL: Q01 Q59
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przeanalizowanie znaczenia śladu ekologicznego z uwzględnieniem śladu węglowego i śladu wodnego. W artykule omówiono istotę śladu ekologicznego, wskazano kategorie zapotrzebowania. Następnie Autorzy przedyskutowali pomiar śladu ekologicznego. W dalszej części artykułu omówiono ślad węglowy oraz ślad wodny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Co to jest ślad ekologiczny? Pobrano z: www. http://muratordom.pl/eko-murator/eko-na-codzien/co-to-jest-slad-ekologiczny,118_4092.html (14.01.2017).
2.Ecological Footprint Atlas (2010). Oakland: Global Footprint Network. Pobrano z: http://www.footprintnetwork.org/images/uploads/Ecological_Footprint_Atlas (16.01.2017).
3.Kryk, B. (2013). Jakość życia – odczuwać czy mierzyć? W: Z. Wyszkowska, M. Gotowska (red.), Poziom i jakość życia w dobie kryzysu. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
4.Kryk, B. (2011). Konsumpcja zrównoważona a proekologiczne style życia. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 51, 206–218.
5.Rees, W. (1992). Ecological Footprints and Appropriated Carrying Capacity: What Urban Economics Leaves Out? Environment and Urbanisation, 4 (2).
6.Rees, W., Wackernagel, M. (1996). Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth. Vancouver: New Society Publishers.
7.Stępniewska, M. (2014). Ile wody naprawdę zużywamy? Gospodarka Wodna, 9.
8.Their, A. (2016). Gospodarcze i społeczne przyczyny oraz skutki defi cytu zasobów wodnych. Kraków: Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.
9.Wilczyńska-Michalik, W., Świder, K. (2010). Założenia koncepcji ekologicznego śladu i przykłady obliczeń dla dużych miast. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 1 (93).
10.Wiszniewska, E. Zagrożenia ekologiczne. Pobrano z: www.eko-samorzadowiec (10.01.2017).
11.Wackernagel, M. (2005). Monfreda, Ch., Moran, D., Wermer, P., Goldfinger, S., Deumling, D., Murray, M. National Footprint and Biocapacity Accounts 2005: The Underlying Calculation Method. Oakland: Global Footprint Network. Pobrano z: www.footprintnetwork.org (5.01.2017).
12.Water Footprint Network. Pobrano z: www.waterbobble.pl (10.01.2017).
13.WWF Living Planet Report (2016). Podsumowanie. Pobrano z: http://www.wwf.pl/co_robimy/living_planet_report/ (15.01.2017).