Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/3 2016
ROLNICTWO A ZIELONE MIEJSCA PRACY

Autorzy: Małgorzata Rutkowska-Podołowska
Politechnika Wrocławska

Łukasz Popławski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: zielone miejsca pracy zrównoważony rozwój rolnictwo ekologiczne
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (201-208)
Klasyfikacja JEL: F64 J43 O13 Q19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono miejsca pracy służące wspieraniu ochrony środowiska (tzw. zielone miejsca pracy), wskazano, czym są zielone miejsca pracy. W dalszej części opracowania przeanalizowano problem celowości tworzenie miejsc pracy w sektorze rolnym. Ponadto podkreślono, że zielone miejsca pracy są szansą na zmniejszenie presji na środowisko naturalne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agriculture and Rural Convention. Pobrane z: www.arc.2020.eu (10.04.2016).
2.Gil, B.M.-T., Belén, A., López, S., Murillo, L.M. (2013). Sustainlabour. Green Jobs and Related Policy Frameworks. An Overview of the European Union. Pobrane z: http://www.sustainlabour.org/documentos/Green%20and%20decent%20jobs-%20An%20Overview%20from%20Europe%20FINAL.pdf (8.06.2016).
3.Global Reporting Initiative (2015). Reporting Principles and Standard Disclosures.
4.Inicjatywy lokalne: Na Zamojszczyźnie powstanie sieć lokalnych biogazowi. Newseria Biznes. Pobrane z: http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/inicjatywy-lokalne/na-zamojszczyznie-powstanie-siec-lokalnych-biogazowni (2.05.2016).
5.Komisja Europejska (2012). SWD (2012) 92, Strasburg.
6.Kryk, B. (2014). Czas na zielone kołnierzyki. Ekonomia i Środowisko, 3 (50), 10–20.
7.Miłaszewicz, D. (2011). Sytuacja na rynku pracy, a zakres jego regulacji. Zarządzanie i Edukacja, 78, 105–118.
8.Program dla klimatu. Pobrane z: http://zielonasiec.pl/programy/program-dla-klimatu/(8.05.2016).
9.Raport Nasza Wspólna Przyszłość (Report of the World Commission on Environment and Development) (1987). Światowa Komisja Środowiska i Rozwoju ONZ.
10.Rutkowska-Podołowska, M. (2016). Zielone miejsca pracy, jako ekoinnowacja. Kraków (w druku).
11.Rutkowska-Podołowska, M., Sulich, A. (2016). Zielone miejsca pracy w gospodarce (w druku).
12.Szyja, P. (2015). Zielona gospodarka w Polsce – stan obecny i perspektywy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 41 (1), 432–447.
13.Zazielenianie lokalnych rynków pracy w Polsce – wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej (2007). Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju.
14.www1: http://www.zieloniprzedsiebiorcy.eco.pl/greenentrepreneurs/trends.html (10.04.2016).