Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/3 2016

Rok wydania:2016
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

ROLA I ZNACZENIE EWALUACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W PROCESIE ROZWOJU REGIONALNEGO

12 (11-22) Tomasz Hoffmann Więcej
2.

MENTORING W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ

10 (23-32) Grażyna Krzyminiewska Więcej
3.

SYMULACJA KOMPUTEROWA ZAMIAST TRADYCYJNEGO EKSPERYMENTU EKONOMICZNEGO

16 (33-48) Małgorzata Łatuszyńska Więcej
4.

INSTYTUCJONALNE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW KAPITAŁU LUDZKIEGO

16 (49-64) Maciej Miszewski Więcej
5.

POZIOM OBSERWACJI ZJAWISKA A WSPÓŁCZESNA EKONOMIA

10 (65-74) Agnieszka Mrozińska Więcej
6.

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU WIELOKULTUROWYM

12 (75-86) Aleksandra Olejniczak Więcej
7.

MULTIPLIKACJA WYDATKÓW BUDŻETU ROLNEGO NA 2016 ROK PRZEZ BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

12 (99-110) Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak Więcej
8.

TENDENCJE ROZWOJU POWIĄZAŃ PRZEDSIĘBIORSTW WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

16 (111-126) Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier Więcej
9.

PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU ZAGROŻENIEM DLA ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ

14 (127-140) Maria Fic, Daniel Fic, Edyta Ropuszyńska-Surma Więcej
10.

BUDOWA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA BAZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

12 (141-152) Michał Igielski Więcej
11.

DYNAMIKA POZYSKIWANIA ENERGII ODNAWIALNEJ W POLSCE W LATACH 2010-2014

12 (153-164) Karol Kukuła Więcej
12.

RATING KRAJU A KURSY WALUTOWE

12 (87-98) Patrycja Chodnicka-Jaworska Więcej
13.

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE W WARUNKACH POSTĘPUJĄCEJ FINANSYZACJI

10 (165-174) Marek Leszczyński Więcej
14.

PŁACA WYDAJNOŚCIOWA W MODELU SHAPIRO-STIGLITZA - UJĘCIE REGIONALNE

14 (175-188) Mariusz Nyk Więcej
15.

STUDIA DUALNE Z PERSPEKTYWY PRZYSZŁEJ PERSPEKTYWY TRANZYCJI STUDENTÓW KIERUNKÓW EKONOMICZNYCH NA RYNEK PRACY

12 (189-200) Izabela Ostoj Więcej
16.

ROLNICTWO A ZIELONE MIEJSCA PRACY

8 (201-208) Małgorzata Rutkowska-Podołowska, Łukasz Popławski Więcej
17.

ROLA KULTURY ORGANIZACYJNEJ W KSZTAŁTOWANIU EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI

10 (209-218) Ewa Stroińska, Justyna Trippner-Hrabi Więcej
18.

ZATRUDNIENIE W OCHRONIE ZDROWIA W POLSCE NA TLE MIGRACJI I POZIOMU WYNAGRODZENIA LEKARZY

18 (219-236) Żaneta Tatara Więcej
19.

PRZEKSZTAŁCENIA KRAJOBRAZU TERENÓW POINDUSTRIALNYCH NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH

14 (237-250) Paweł Szumigała, Piotr Urbański Więcej
20.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TRANSPORTU W UNII EUROPEJSKIEJ A ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

12 (251-262) Paweł Wacek Więcej
21.

JAKI MECHANIZM REDUKCJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH ZASTOSOWAĆ W ODNIESIENU DO ROLNICTWA UNII EUROPEJSKIEJ

10 (263-272) Barbara Wieliczko Więcej
22.

AGGREGATE RELATIVE DEPRIVATION AND MACROECONOMIC IMBALANCES IN THE EURO AREA- A FIRST LOOK


(ZAGREGOWANA RELATYWNA DEPRYWACJA A NIERÓWNOWAGI MAKROEKONOMICZNE W STREFIE EURO – PIERWSZE SPOJRZENIE)
12 (273-284) Julia Włodarczyk Więcej
23.

PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW LOKALNYCH Z INNYMI PODMIOTAMI

16 (285-300) Ewa Zeman-Miszewska Więcej