Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/3 2016
PŁACA WYDAJNOŚCIOWA W MODELU SHAPIRO-STIGLITZA - UJĘCIE REGIONALNE

Autorzy: Mariusz Nyk
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: wynagrodzenie województwa wydajność pracy
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (175-188)
Klasyfikacja JEL: D04 J41 H32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu autor podejmuje problematykę płacy wydajnościowej w kontekście modelu Shapiro-Stiglitza. Na wstępie stawia pytanie, czy zgodnie z modelem Shapiro-Stiglitza w polskich warunkach w poszczególnych województwach istnieje statystyczna zależność pomiędzy wydajnością pracy a przeciętnym wynagrodzeniem brutto. Konsekwencją opracowania jest wyznaczenie współczynników determinacji oraz ich interpretacja w ujęciu regionalnym i tym samym odniesienie do modelowego ujęcia płacy wydajnościowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Golnau, W. (2014). Teoria płacy efektywnej. Journal of Management and Finance, 12, (1), 151–159.
2.GUS (2000–2015). Rocznik statystyczny województw. Warszawa.
3.Kryńska, E., Kwiatkowski, E. (2013). Podstawy wiedzy o rynku pracy. Łódź: Wyd. UŁ.
4.Leibenstein, H. (1957). The Theory of Underemployment in Backward Economies. Journal of Political Economy, 65 (2), 187–207.
5.Nyk, M. (2013). Przeciętne wynagrodzenie a sytuacja na rynku pracy – przypadek województwa łódzkiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1, s. 536–546.
6.Nyk, M. (2016). Polityka wynagrodzeń w Polsce. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
7.Polak, E. (2015). Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce i tendencje zmian w tym zakresie. Współczesna Gospodarka, 6, 19–32.
8.Solow, R. (1979). Another Possible Source of Wage Stickiness. Journal of Macroeconomics, 1 (1), 79–82.
9.Starzyńska, W (2010). Podstawy statystyki. Warszawa: Difin.
10.Turczak, A. (2009). O sile i kierunku związku pomiędzy poziomem wynagrodzeń a wydajnością pracy w gospodarce polskiej. W: T. Bernat (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki (s. 143–155). Szczecin: PrintGroup.
11.Tyrańska, M. (2013). Metodyczne aspekty analizy i oceny systemu motywacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 915, 23–41.