Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/3 2016
ROLA KULTURY ORGANIZACYJNEJ W KSZTAŁTOWANIU EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI

Autorzy: Ewa Stroińska
Społeczna Akademia Nauk

Justyna Trippner-Hrabi
Społeczna Akademia Nauk
Słowa kluczowe: efektywność kultura organizacyjna zarządzanie organizacja
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (209-218)
Klasyfikacja JEL: D24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o to, jak kultura organizacyjna danego podmiotu może się przyczynić do efektywności funkcjonowania i rozwoju organizacji. Corazczęściej decydenci jednostek gospodarujących podnoszą fakt, iż aspekty niematerialne i trudno mierzalne, jakim jest częściowo kultura organizacyjna, mają duże znaczenie dla efektywności działających podmiotów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bernais, J., Ingram, J., Kraśnicka, T. (2010). ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
2.Cameron, K.S., Quinn, R.E. (2003). Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
3.Czerska, M., Szpitter, A. (2010). Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki. Warszawa: C.H. Beck.
4.Dołchasz, M., Fudaliński, J., Kosała, M., Smutek, H. (2009). Podstawy zarządzania. Koncepcje – strategie – zastosowania. Warszawa: PWN.
5.Kożusznik, B. (2005). Kierowanie zespołem pracowniczym. Warszawa: PWE.
6.Łasiński, G. (2007). Rozwiązywanie problemów w organizacji. Moderacje w praktyce. Warszawa: PWE.
7.Rummler, G.A. (2000). Podnoszenie efektywności organizacji. Warszawa: PWE.
8.Zimniewicz, K. (2009). Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE.