Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-22
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/3 2016
AGGREGATE RELATIVE DEPRIVATION AND MACROECONOMIC IMBALANCES IN THE EURO AREA- A FIRST LOOK
(ZAGREGOWANA RELATYWNA DEPRYWACJA A NIERÓWNOWAGI MAKROEKONOMICZNE W STREFIE EURO – PIERWSZE SPOJRZENIE)

Autorzy: Julia Włodarczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: zagregowana relatywna deprywacja porównania dochodów nierównowagi makroekonomiczne inflacja bezrobocie
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (273-284)
Klasyfikacja JEL: F45 D63
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia kwestię nierównowag makroekonomicznych w strefie euro w niekonwencjonalnej perspektywie, koncentrując się na zwiększonej intensywności interpersonalnych porównań dochodów między jednostkami z różnych krajów strefy euro po wprowadzeniu wspólnej waluty. Koszty i korzyści z integracji, związane z bardziej intensywnymi porównaniami dochodów, wyrażone są w kategoriach zagregowanej relatywnej deprywacji (ARD). Zademonstrowano empirycznie, iż większe koszty integracji monetarnej wyrażone w kategoriach zagregowanej relatywnej deprywacji są pozytywnie skorelowane z przyśpieszonym wzrostem ogólnego poziomu cen, stopy bezrobocia oraz z większymi deficytami budżetowymi. Nie wykazano istotnej statystycznie zależności z aprecjacją realnego efektywnego kursu walutowego ani deficytami w rachunku obrotów bieżących.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Akerlof, G.A., Yellen, J.L. (1990). The Fair-Wage Hypothesis and Unemployment. Quarterly Journal of Economics, 105 (2), 255–283.
2.Clark, A.E., Senik, C. (2010). Who Compares to Whom? The Anatomy of Income Comparisons in Europe. The Economic Journal, 120, 573–594. DOI: 10.1111/J.1468-0297.2010.02359.X.
3.Committee on the Study of Economic and Monetary Union (the Delors Committee) (1989). Report on Economic and Monetary Union in the European Community.
4.Eurostat (2016). Retrieved from: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (30.04.2015).
5.Holinski, N., Kool, C., Muysken, J. (2010). Origins of Persistent Macroeconomic Imbalances in the Euro Area. Tjalling C. Koopmans Research Institute, Discussion Paper Series no. 10–12. Utrecht School of Economics, Utrecht University.
6.Stark, O., Wlodarczyk, J. (2015). European Monetary Integration and Aggregate Relative Deprivation: The Dull Side of the Shiny Euro. Economics and Politics, 27 (2), 185– 203. DOI: 10.1111/ecpo.12059.
7.Welfens, P.J.J. (1998). Facing the Euro: Prospects for Growth or Stagnation? Intereconomics Review of European Economic Policy, 33 (3), 112–117.