Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 55.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Word-of-mouth marketing in promoting a small service enterprise on the medical market
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Przejdź
2. Qui perd gagne, czyli przegrany wygrywa. Szkic z Sartre’owskiej fenomenologii spojrzenia
(Nowa Krytyka)
35 rok 2015 2015 Przejdź
3. Przewaga konkurencyjna w ujęciu szkoły zasobów (RBV) a możliwości jej zastosowania w zarządzaniu polskim przedsiębiorstwem uzdrowiskowym
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Przejdź
4. The Analgesic Efficacy of Kinesiology Taping in Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS)
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Przejdź
5. Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN szansą na finansowanie inwestycji samorządowych?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
6. AGGREGATE RELATIVE DEPRIVATION AND MACROECONOMIC IMBALANCES IN THE EURO AREA- A FIRST LOOK
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
7. Kryminalne gry z czytelnikiem
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (4) 2015 2015 Przejdź
8. Uniwersytet – wolność – bezinteresowność. Tradycyjny etos i współczesne przemiany tożsamości uniwersytetu
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
9. Text mining of articles in an issue of the journal „Economics and Computer Science" dedicated on the DIMBI project
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
10. Nauczyciel akademicki – dylematy, napięcia, ambiwalencja roli
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
11. Czy dialog sokratejski może być konstruktywistyczny?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
12. Pop-rytualne oblicze uniwersytetu
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
13. Portfolio uczenia się jako metoda wspomagająca rozwój kompetencji do nauczania młodej kadry akademickiej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
14. Niepowodzenia szkolne w retrospekcji studentów pedagogiki
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
15. Inteligencja społeczna nauczycieli akademickich a ich ukryte teorie na temat osobowości studentek/studentów
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
16. Determinanty różnicujące poczucie sensu życia studentów
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
17. Dialogiczność w kształceniu pedagogicznym studentów resocjalizacji
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
18. Student/studentka pedagogiki człowiekiem (bez) nadziei?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
19. Uczelnia jako miejsce współpracy opiekuna naukowego/promotora i doktoranta
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
20. Mobile Learning Concept and Infrastructure in Higher Education
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
21. Kształcenie specjalne personelu latającego w „Szkole Orląt” w latach 1925–1939
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
22. Świat korowodu w spektaklu Jerzego N. Grzegorka „Korowód w Fado” i w jego możliwym zasięgu
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
23. Sprawozdanie z XXIX Letniej Szkoły Młodych Pedagogów, 14–19 września 2015 r., Pułtusk–Warszawa
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
24. Uniwersytet wobec zmiany kulturowej w Polsce
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
25. Na marginesie sporu. Akcja i reakcja studentów wobec reformy szkolnictwa wyższego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
26. Ewaluacja rozwojowa jako proces kształtowania u studentów postaw projakościowych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
27. Czy opłaca się studiować?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
28. (Lepsze) przygotowanie studentów i absolwentów szkół wyższych do wyzwań rynku pracy jako priorytet dzisiejszej edukacji
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
29. Edukacja zdalna formą kształcenia ukierunkowanego na studenta
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
30. Kształcenie na poziomie wyższym w polskim więziennictwie – cel do osiągnięcia czy perspektywiczne wyzwanie?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
31. Stereotypy kobiecości w opiniach studentek i ich babć
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
32. W poszukiwaniu innowacyjnych metod kształcenia w pedagogice. Doświadczenia z uczestnictwa w Kursie Intensywnym LLP-Erasmus
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
33. Agnieszka Cybal-Michalska, Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013, ss. 405
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
34. Mariola Gańko-Karwowska, Działania społeczności akademickiej w wirtualnej uniwersyteckiej sferze publicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, ss. 273
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
35. Kazimierz Musiał, Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013, ss. 378
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
36. Transgraniczny aspekt szkolenia studentów na przykładzie projektu „Pomerania”
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
37. Uniwersytet, „myśl niezależna” i FRONT. Działania Forum Rozmów o Nowych Teoriach
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
38. Szkoła wyższa – (r)e-wolucje: kariery akademickie Ogólnopolska konferencja naukowa 4–5 września 2014 roku
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
39. Homo academicus w świecie homo oeconomicus. O obszarach i przejawach zmagań z akademickim zniewoleniem
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
40. Quo vadis university teacher?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
41. Pedagogiczne przewroty i powroty – dynamiczne ramy rozwoju
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
42. Wspólny-niespójny mianownik uczelni i muzeów
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
43. Student – klient na współ- czesnym uniwersytecie
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
44. Uczenie się przez oduczanie – modyfikowanie reprezentacji społecznych przyszłych nauczycieli
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
45. Intymne gry z pamięcią
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
46. Criteria for buying organic food by consumers from different regions of Poland
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
47. The attitude of polish society living in rural and urban areas towards renewable energy sources
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
48. Napisać noc
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
49. Basic aspects of the scope of the term “Internet addiction” – a content analysis study
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
50. Przejście przez martwy punkt /Wrażenia z podróży do RFN/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1972 1972 Przejdź
51. What Does Autonomy in Universities Look Like?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Przejdź
52. Świadectwo zamknięcia. Korespondencja Anny Moszyńskiej z zakładu dla umysłowo chorych w Pirnie (1850 r.)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Przejdź
53. Samotny uniwersytet – jak uniwersytety mogą być razem w swojej samotności
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
54. Beyond the lonely university – how universities can be alone together
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
55. Public Utility Services in Poland and Belarus
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2023 (43) 2023 Przejdź
Strona