Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2013
Transgraniczny aspekt szkolenia studentów na przykładzie projektu „Pomerania”

Autorzy: Aleksandra Sander
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: studenci szkolenie
Data publikacji całości:2013
Liczba stron:5 (187-191)

Abstrakt

Sprawozdanie: Transgraniczny aspekt szkolenia studentów na przykładzie projektu „Pomerania”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ostaszewski K., Zapobieganie używania substancji psychoaktywnych, w: Edukacja zdrowotna, red. B. Woynarowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
2.Sander A., W poszukiwaniu sposobu realizacji działań zapobiegawczych, „Wychowanie na Co Dzień” 2007, nr 10–11.
3.Sander A., Profilaktyka jako działanie międzynarodowe na przykładzie projektu „Transgraniczna sieć na rzecz zapobiegania uzależnieniom w Euroregionie Pomerania”,„Kwartalnik Pedagogiczny” 2006, nr 3.
4.www.ewt.gov.pl/wstepdofunduszyeuropejskich/Strony/czymsafundusze.aspx.