Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 26.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Wymagania kompetencyjne w zawodzie marketingowca – przygotowanie do zawodu a realia rynkowe (studenci/absolwenci uczelni kontra pracodawcy)
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
2. Kategoria „profesjonalizmu” w opinii studentów zarządzania
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
3. W kwestii imigracji edukacyjnych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Przejdź
4. Opinie licealistów i studentów dotyczące eutanazji. Od akceptacji do kontestacji
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2015 2015 Przejdź
5. Telefon komórkowy w komunikacji i edukacji śląskich studentów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
6. MOTYWY PODEJMOWANIA PRACY PRZEZ STUDENTÓW STACJONARNYCH- WYNIKI BADAŃ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
7. STUDIA DUALNE Z PERSPEKTYWY PRZYSZŁEJ PERSPEKTYWY TRANZYCJI STUDENTÓW KIERUNKÓW EKONOMICZNYCH NA RYNEK PRACY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
8. Obowiązkowe praktyki religijne licealistów w Kaliszu i studentów w Poznaniu
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2016 2016 Przejdź
9. Doświadczenie pracy i jego znaczenie dla kształtowania postaw przyszłych kadr obsługi ruchu turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
10. Nieobowiązkowe praktyki religijne licealistów w Kaliszu i studentów w Poznaniu
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Przejdź
11. Funkcjonowanie studentów we współczesnej rzeczywistości uniwersyteckiej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
12. Zaspokajanie potrzeb i realizacja aspiracji życiowych w trakcie studiów wyższych – opinia studentów pokolenia „Z”
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
13. Pedagogiczny kontekst postrzegania człowieka starego i starości jako fazy życia przez kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Przejdź
14. Na marginesie sporu. Akcja i reakcja studentów wobec reformy szkolnictwa wyższego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
15. Transgraniczny aspekt szkolenia studentów na przykładzie projektu „Pomerania”
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
16. Zaangażowanie w studiowanie czy pozorowanie?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
17. Student – klient na współ- czesnym uniwersytecie
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
18. Revue des recherches empiriques sur l’anxiété langagière et la réussite
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Przejdź
19. Studenci o unikaniu porad
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
20. Między obojętnością a zaangażowaniem. Źródła dylematów decyzji wyborczych studentów
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
21. Funkcjonowanie w szkole wyższej studentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
22. Warunki rozwoju kapitału społecznego w Hiszpanii i w Polsce – analiza wyników badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/1 2018 2018 Przejdź
23. Istota i znaczenie kreatywności dla studentów kierunku zarządzanie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Przejdź
24. Kognitive und affektive individuelle Merkmale von Fremdsprachenlernenden. Fokus: Polnische Germanistikstudenten
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 30 2021 Przejdź
25. Małżeństwo i rozwody w świadomości młodzieży polskiej przełomu XX i XXI wieku w świetle badań socjologicznych
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Przejdź
26. Transgraniczna współpraca studentów w rozwijaniu ich kompetencji społecznych
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
Strona