Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/1 2016
MOTYWY PODEJMOWANIA PRACY PRZEZ STUDENTÓW STACJONARNYCH- WYNIKI BADAŃ

Autorzy: Izabela Ostoj
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: praca rynek pracy studenci
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (231-242)
Klasyfikacja JEL: J29
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Łączenie studiów stacjonarnych z pracą zarobkową jest w Polsce coraz częściej oberwowanym zjawiskiem. Celem artykułu jest identyfikacja motywów podejmowania pracy przez studentów studiów stacjonarnych. W szczególności podjęto próbę określenia przyczyn, które skłaniają ich do poszukiwania pracy, oraz wskazania szczegółowych kryteriów, które okazały są najważniejsze przy przyjęciu propozycji wykonywanej pracy. Istotne było zbadanie, jaka jest wśród nich ranga względów materialnych oraz dążenia do zdobycia doświadczenia zawodowego. W tym celu przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów studiów stacjonarnych II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku ekonomia w latach 2014–2015. Wykazano między innymi, że głównym motywem poszukiwania pracy przez badanych studentów była potrzeba osiągania dochodu, a wysokość wynagrodzenia stanowiła wiodącą przyczynę wyboru konkretnej propozycji pracy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartel, A. (1980). Wages, Nonwage Job Characteristics and Labor Mobility. National Bureau of Economic Research. Working Paper, 552.
2.Chiswick, B.R. (2003). Jacob Mincer, Experience and the Distribution of Earnings. IZA Discussion Paper, 847.
3.GUS (2008). Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski. Warszawa.
4.GUS (2011). Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski. Warszawa.
5.GUS (2015). Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski. Warszawa.
6.IPiSS, e-Dialog Sp. z o.o. (2012). Raport z badań II edycji projektu Uczelnia Przyjazna Pracodawcom. Warszawa.
7.Jarecki, W. (2010). Praca i dochody studentów. Polityka Społeczna, 1, 21–25.
8.Jelonek, M., Antosz, P., Balcerzak-Raczyńska, A. (2014). Przyszłe kadry polskiej gospodarki. Warszawa: PARP.
9.Jeruszka, U. (2011). Efektywność kształcenia w szkołach wyższych. Polityka Społeczna, 1, 1–7.
10.Kocór, M., Strzebońska, A. (2014). Zapotrzebowanie na pracowników. Warszawa: PARP.
11.Kunze, L., Suppa, N. (2014). Job Characteristics and Labor Supply. Pobrano z: http://www.wiso.tu-dortmund.de/wiso/of/Medienpool/veroeffentlichungen_kunze/Job_Characteristics.pdf (18.03.2016).
12.Marszałek, A. (2012). „Zatrudnialność” – nowa i poszukiwana cecha pracownika. Polityka Społeczna, 11–12, 20–23.
13.Schultz, T.W. (1981). Investing in People. The Economics of Population Quality. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.