Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/1 2016

Rok wydania:2016
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

EKONOMIA HOMO SAPIENS

10 (11-20) Magdalena Adamus Więcej
2.

WPŁYW DOCHODU NA DECYZJE KONSUMENTA NA RYNKU – ANALIZA WYBRANYCH TEORII KONSUMPCJI

12 (21-32) Aleksandra Milczarek Więcej
3.

POWSTANIE EUROPEJSKIEJ UNII WALUTOWEJ JAKO OPTYMALNEGO OBSZARU WALUTOWEGO

12 (33-44) Danuta Miłaszewicz, Krzysztof Kielec Więcej
4.

ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W BUDOWANIU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO – UJĘCIE TEORETYCZNE

12 (45-56) Danuta Miłaszewicz, Małgorzata Zakrzewska Więcej
5.

ANALITYCZNO- SYNTETYCZNA FORMA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

12 (57-68) Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz, Mirela Romanowska Więcej
6.

NOWA METODOLOGIA SPORZĄDZANIA BILANSU PŁATNICZEGO

15 (69-83) Halina Nakonieczna-Kisiel, Ewa Bilewicz Więcej
7.

WPŁYW ZMIAN CEN W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM W XXI WIEKU NA DYNAMIKĘ EKSPORTU I TEMPO WZROSTU GOSPODARCZEGO KRAJÓW AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

12 (83-94) Jerzy Dudziński, Jarosław Narękiewicz Więcej
8.

SKUTKI KRYZYSU 2008–2009 DLA RYNKU PRACY W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

12 (95-106) Maria Fic, Daniel Fic, Mariusz Malinowski Więcej
9.

ZMIANY DEMOGRAFICZNE JAKO DETERMINANTA REFORM SYSTEMÓW EMERYTALNYCH KRAJÓW NORDYCKICH – WNIOSKI DLA POLSKI

14 (107-120) Mateusz Guzikowski Więcej
10.

KWANTYFIKACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE SANOKA

14 (121-134) Bogusław Kaczmarczyk, Łukasz Popławski Więcej
11.

ZNACZENIE KAPITAŁU LUDZKIEGO W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM WYBRANYCH KRAJÓW Z RÓŻNYCH REGIONÓW ŚWIATA

14 (135-148) Magdalena Knapińska, Katarzyna Woźniak Więcej
12.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA PRZYKŁADZIE PRZASNYSZA

12 (149-160) Waldemer Kozłowski Więcej
13.

INWESTYCJE TERMOMODERNIZACYJNE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W KONTEKŚCIE KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

12 (161-172) Barbara Kryk, Jan Kaczmarczyk Więcej
14.

ZNACZENIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU DLA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

10 (173-182) Wojciech Leoński Więcej
15.

RYNEK INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W POLSCE

12 (183-194) Elwira Leśna-Wierszołowicz Więcej
16.

ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

12 (195-206) Ewa Mazur-Wierzbicka Więcej
17.

KONSUMENCKA PERCEPCJA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU- WYNIKI BADAŃ

12 (207-218) Jacek Michalak, Zbigniew Warzocha, Ewelina Gamrat Więcej
18.

SPÓJNOŚĆ I INTEGRACJA SPOŁECZNA JAKO JEDEN Z WYMIARÓW KAPITAŁU SPOŁECZNEGO WŚRÓD STUDENTÓW W POLSCE

11 (219-229) Rafał Nagaj Więcej
19.

MOTYWY PODEJMOWANIA PRACY PRZEZ STUDENTÓW STACJONARNYCH- WYNIKI BADAŃ

12 (231-242) Izabela Ostoj Więcej
20.

ANALIZA POWIĄZAŃ MIEDZY RENTOWNOŚCIĄ A PŁYNNOŚCIĄ NA PRZYKŁADZIE SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE

11 (243-253) Mirela Romanowska, Joanna Kowalik Więcej
21.

SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA W ŚWIETLE BADAŃ NAD KAPITAŁEM SPOŁECZNYM WŚRÓD STUDENTÓW W POLSCE I NA LITWIE

12 (255-266) Piotr Szkudlarek Więcej
22.

ENERGY EFFICIENCY IN THE EUROPEAN UNION AND IN POLAND

12 (267-278) Paulina Szyja Więcej
23.

POMIARY ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO W AFRYCE SUBSAHARYJSKIEJ - PORÓWNANIE WYKORZYSTYWANYCH WSKAŹNIKÓW

12 (279-290) Agnieszka Witoń Więcej
24.

ROLA FUNDUSZY UNIJNYCH W ROZWOJU POLSKICH BIBLIOTEK

13 (291-303) Monika Znojek, Halina Nakonieczna-Kisie Więcej
25.

RECENZJA KSIĄŻKI EFEKTYWNY TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO PRZEMYSŁU W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM. UWARUNKOWANIA SKUTECZNEJ WSPÓŁPRACY, RED. KRZYSZTOF MALIK, ŁUKASZ DYMEK, DIFIN, WARSZAWA 2015 (SS. 228)

3 (307-309) Barbara Kryk Więcej