Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/1 2016
ZMIANY DEMOGRAFICZNE JAKO DETERMINANTA REFORM SYSTEMÓW EMERYTALNYCH KRAJÓW NORDYCKICH – WNIOSKI DLA POLSKI

Autorzy: Mateusz Guzikowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: system emerytalny starzenie demograficzne podaż pracy
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (107-120)
Klasyfikacja JEL: J11 J26
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza zmian demograficznych w społeczeństwach krajów nordyckich (Szwecji, Danii, Norwegii, Islandii i Finlandii), które stanowią podstawę wprowadzanych przez nie zmian w systemach emerytalnych. Społeczeństwa tych krajów powszechnie uznawane są za „stare” demograficznie pod względem wysokiego poziomu oczekiwanej długości trwania życia, niskiej wartości współczynnika dzietności oraz wysokich wartości współczynników obciążenia demograficznego i ekonomicznego osobami w wieku poprodukcyjnym. Negatywne skutki procesu starzenia demograficznego mogą zostać ograniczone przez wprowadzenie zmian w systemie emerytalnym. Wnioski z doświadczeń tych krajów służą sformułowaniu rekomendacji dla Polski.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Blacker, C.P. (1947). Stages in Population Growth. Eugenic Review, 39 (3), 88–101.
2.Gudmundsson, M. (2003). The Icelandic Pension System: Design and Lessons for Others. Speech at the International Pension Conference Moscow, December 9–10.
3.Hagen, J. (2013). A History of the Swedish Pension System. Uppsala Center for Fiscal Studies, Working Paper, 7, 1–140.
4.Hagist, Ch., Laub, N., Raffelhüschen, B., Risa, A.E. (2014). Pension Reform in Norway – A European Perspective. Feiburg: Forschungszentrum Generationenverträge.
5.Hagstofa Íslands, Statistisk sentralbyrå. Pobrano z: http://www.statice.is (27.08.2015).
6.Herbertsson, T.T. (2001). Why Icelanders Do Not Retire Early? Stockholm: Pensionsforum.
7.Holzer, J.Z. (2003). Demografia. Warszawa: PWE.
8.Kaa van de, D.J. (1987). Europe’s Second Demographic Transition. Population Bulletin, 42.1, 1–59.
9.Kanisto, J. (2012). Effective Retirement Age in the Finnish Earnings-Related Pension Scheme. Finnish Centre for Pensions, Pension Report, 2, 1–68.
10.Komisja Europejska (2012). The 2012 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the 27 EU Member States (2010–2060). European Economy, 2, 1–472.
11.Landry, A. (1909). Les trios theories principales de la population. W: A. Landry (1982 [1934]). La Révolution démographique. Paris: INED.
12.Landry, A. (1982 [1934]). La Révolution démographique. Paris: INED.
13.Lesthaeghe, R. (1991). The Second Demographic Transition in Western Countries: an Interpretation. IPD-Working Paper, 2, 1–52.
14.OECD (2011). Pensions at a Glance 2011: Retirement-Income Systems in OECD Countries. OECD Publishing.
15.OECD (2013). Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators. OECD Publishing.
16.Tuominen, E., Karisalmi, S., Takala, M., Kaliva, K. (2012). How Do Intentions Affect Future Retirement? A Case Study of the Finnish Flexible Old-Age Pension Scheme. European Journal of Social Security, 14 (2), 111–131.
17.Weaver, K., Willén, A. (2014), The Swedish Pension System after Twenty Years. Mid-Course Corrections and Lessons. OECD Journal of Budgeting, 13 (3), 1–26.