Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-23
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/1 2016
POMIARY ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO W AFRYCE SUBSAHARYJSKIEJ - PORÓWNANIE WYKORZYSTYWANYCH WSKAŹNIKÓW

Autorzy: Agnieszka Witoń
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: Afryka Subsaharyjska HDI Nkraje rozwijające się rozwój społeczno-gospodarczy
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (279-290)
Klasyfikacja JEL: I32 O10 O55
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto temat pomiaru rozwoju społeczno-gospodarczego w krajach Afryki Subsaharyjskiej. Prezentowane są popularne wskaźniki służące do pomiaru rozwoju oraz wyniki państw subsaharyjskich w zakresie tych wskaźników. Zbadana została zgodność klasyfikacji badanych krajów według różnych wskaźników, co z kolei świadczy o mierzeniu przez wskaźniki tej samej informacji. Najsilniejszą zależność stwierdzono pomiędzy wskaźnikami Human Development Index oraz Multidimensional Poverty Index. Oba są tworzone i promowane przez UNDP. Nie znaleziono silnych zależności pomiędzy pozostałymi wskaźnikami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bywalec, C. (2007). Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania. Warszawa: PWN.
2.http://www.economist.com/news/21566430-where-be-born-2013-lottery-life (15.12.2015).
3.http://www.happyplanetindex.org/data/ (15.12.2015).
4.http://www.socialprogressimperative.org/data/spi (15.12.2015).
5.Human Development Report 2014. New York: UNDP.
6.Human Development Report 2015. New York: UNDP.
7.Myrdal, G. (1968). Asian Drama. An Inquiry into the Poverty of Nations, vol. 3. Harmondsworth: Penguin.
8.Sen, A. (1987). Commodities and Capabilities. Oxford: Oxford University Press.
9.Sen, A. (2000). Nierówności. Dalsze rozważania. Kraków–Warszawa: Znak.
10.Todaro, M.P. (2002). Economic Development. New York: Addison-Wesley.
11.White, A. (2007). A Global Projection of Subjective Well-being: A Challenge To Positive Psychology? Psychtalk, 56, 17–20.