Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/1 2016
SPÓJNOŚĆ I INTEGRACJA SPOŁECZNA JAKO JEDEN Z WYMIARÓW KAPITAŁU SPOŁECZNEGO WŚRÓD STUDENTÓW W POLSCE

Autorzy: Rafał Nagaj
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: spójność społeczna integracja społeczna kapitał społeczny
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (219-229)
Klasyfikacja JEL: Z13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono kształtowanie się integracji i spójności społecznej wśród studentów w Polsce oraz porównano różnice w ich zakresie wśród kobiet i mężczyzn. Grupą badawczą byli studenci I roku studiów ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. W części teoretycznej artykułu przeanalizowano istotę spójności społecznej i integracji oraz ich powiązanie z kapitałem społecznym. W części empirycznej zaprezentowano źródła konfliktów społecznych zmniejszające poziom integracji społecznej oraz diagnozę, jak kształtuje się spójność wśród studentów w Polsce. Do analiz wykorzystano metodę badań ankietowych. Wyniki badań wskazały, że poziom spójności i integracji społecznej jest większy wśród mężczyzn niż wśród kobiet oraz że Polacy są raczej społeczeństwem homogenicznym etnicznie, religijnie i narodowościowo.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bourdieu, P. (1980). Le capital social: notes provisoires. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 31 (1), 2–3.
2.Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. W: J.G., Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (s. 241–258). New York: Greenwood Press.
3.Cloete, A. (2014). Social Cohesion and Social Capital: Possible Implications for the Common Good. Verbum et Ecclesia, 35 (3), 1–6. DOI: http://dx.doi.org/10.4102/ve.v35i3.1331.
4.Coleman, J.S. (1971). Resources for Social Change: Race in the United States. New York: John Wiley.
5.Coleman, J.S. (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
6.Czapiński, J., Panek, T. (red.). (2015). Diagnoza społeczna 2015: warunki i jakość życia Polaków. Raport. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
7.Działek, J. (2011). Kapitał społeczny – ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza. Studia Regionalne i Lokalne, 3 (45), 100–118.
8.European Commitee for Social Cohesion (2004). Revised Strategy for Social Cohesion. Strasbourg: Council of Europe.
9.Fukuyama, F. (1995). Social Capital and Global Economy. Foreign Affairs, 74 (5), 89–103.
10.Gowricharn, R. (2002). Integration and Social Cohesion: The Case of the Netherlands. Journal of Ethnic and Migration Studies, 28 (2), 259–273.
11.Grotaert, Ch., Narayan, D., Jones, V.N., Woolcock, M. (2004). Measuring Social Capital: An Integrated Questionnaire. World Bank Working Paper, 18. Washington: The World Bank. Pobrano z: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15033/281100PAPER0Measuring0social0capital.pdf?sequence=1 (23.05.2015).
12.INSEE, GUS, Urząd Statystyczny w Łodzi (2013). Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce. Warszawa: GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Pobrano z: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_jakosc_zycia_2013.pdf (27.03.2016).
13.Janmaat, J.G. (2011). Social Cohesion as a Real-life Phenomenon: Assessing the Explanatory Power of the Universalist and Particularist Perspectives. Social Indicators Research, 100 (1), 61–83.
14.Letki, N. (2008). Does Diversity Erode Social Cohesion? Social Capital and Race in British Neighborhoods. Political Studies, 56, 99–126.
15.Milczarek, A., Miłaszewicz, D., Nagaj, R., Szkudlarek, P., Zakrzewska, M. (2015). Social Networks as a Determinant of the Socialisation of Human Capital. Human Resources Management & Ergonomics, 9 (2), 89–103.
16.Muiznieks, N., Rozenvalds J., Birka I. (2013). Ethnicity and Social Cohesion in Post-Soviet Baltic States. Patterns of Prejudice, 47 (3), 288–308. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/0031322X.2013.812349.
17.Pogonowska, B. (2004). Kapitał społeczny – próba rekonstrukcji kategorii pojęciowej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 42, 9–32.
18.Pope John Paul II (1987). Sollicitudo Rei Socialis. Pobrano z: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.pdf (31.12.2015).
19.Putnam, R.D. (1995). Bowling Alone: America’s Declining Social Capital. Journal of Democracy, 6 (1), 65–78.
20.Spicker, P. (2014). Cohesion, Exclusion and Social Quality. International Journal of Social Quality, 4 (1), 95–107.
21.Szkudlarek, P. (2015). Zaufanie jako komponent kapitału społecznego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 401, 472–482.