Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/1 2016
SKUTKI KRYZYSU 2008–2009 DLA RYNKU PRACY W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Autorzy: Maria Fic
Politechnika Wrocławska

Daniel Fic
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu

Mariusz Malinowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: kryzys pomoc publiczna zatrudnienie bezrobocie płace realne
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (95-106)
Klasyfikacja JEL: E24 E60
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono utrzymujące się skutki kryzysu 2008–2009 w gospodarce realnej krajów Unii Europejskiej. Szczegółowej analizie poddano rynek pracy, na którym skutków kryzysu nie udało się przezwyciężyć do końca 2014 roku. Omówiono zmiany płac realnych, wielkości zatrudnienia i bezrobocia, zagrożenie bezrobociem długoterminowym oraz szczególnie trudną sytuację ludzi młodych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aujean, L., Maestri, V., Tanay, F., Thévenot, C. (2014). The Legacy of the Crisis: Resilience and Challenges. W: Employment and Social Developments in Europe 2014 (s. 43–59). Brussels: European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion Directorate A.
2.Employment in Europe (2010). European Commission.
3.Europejski plan naprawy gospodarczej (2008). KOM(2008)800 wersja ostateczna. Bruksela, 26.11.2008.
4.http://ec.europa.eu/eurostat (10.05.2015).
5.http://revolting-europe.com/data/wages/ (10.05.2015).
6.Korbutowicz, T. (2011). Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego. W: J. Kundera (red.), Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy (s. 387–411). Wrocław: Wyd. UWr.
7.Labour Market Indicators 2002–2012. (2012). European Commission.
8.Mankiw, G., Taylor, M.P. (2009). Makroekonomia. Warszawa: PWE.
9.State Aid Scoreboard. Report on State aid granted by the EU Member States (2009). COM(2009)661 update. Brussels, 7.12.2009.