Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 39.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Influence of Sex on the Acute Effect of Stretching on V Sit-and-Reach Scores in University Students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 6, No. 2/2014 2014 Przejdź
2. Wykorzystanie narzędzia data mining w nadawaniu rang instrumentom konkurowania przedsiębiorstw usług transportowych sektora MSP
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
3. Using Conceptions of Knowledge Management in Selected Travel Agencies in the Tarnów Sub-Region
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (31) 2015 2015 Przejdź
4. E-produkt w nowoczesnej firmie
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 850 PZFiM nr 37 2015 Przejdź
5. Specyfika przestrzenna i infrastrukturalna funkcjonowania rynku usług turystycznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Przejdź
6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO ZA PRACOWNIKÓW ORAZ OSOBY, DO KTÓRYCH USŁUG PRZEWOŹNIK SIĘ ODWOŁUJE W ŚWIETLE KONWENCJI CMR
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
7. CHARAKTER PRAWNY UMOWY O TRANSPORT TOWARÓW RUROCIĄGIEM
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 885 PTiL nr 31 2015 Przejdź
8. Konsekwencje przystąpienia Ukrainy do światowej organizacji handlu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Przejdź
9. Bycie czy byt? O dwóch podstawowych terminach filozofii Heideggera i problemach z ich polskimi przekładami
(Analiza i Egzystencja)
31 (2015) 2015 Przejdź
10. SKUTKI KRYZYSU 2008–2009 DLA RYNKU PRACY W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
11. Ocena wiedzy klientów na temat akredytacji na przykładzie placówki zdrowia
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
12. Strategia rozwoju turystyki jako narzędzie kreowania lokalnej marki turystycznej na przykładzie powiatu gryfińskiego
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
13. PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU ZAGROŻENIEM DLA ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
14. Dyskusyjne problemy ustalania i wykorzystania ekonomicznej wartości dodanej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
15. Sezonowość wykorzystania bazy noclegowej w województwie opolskim w latach 2009-2012 – implikacje dla praktyki gospodarczej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
16. The multimodal carrier's liability for non-localized loss
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
17. Świadczenie pracy bądź usług jako przedmiot wkładu do spółki osobowej
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Przejdź
18. Koncepcja hipotetycznej umowy jako podstawy odpowiedzialności przewoźnika w konwencjach przewozowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
19. Habitual Physical Activity in Adults Measured by Accelerometer in Compliance with Selected Health Recommendations
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Przejdź
20. Trend of Drug Abuse in 2011– 2014 in Italy
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Przejdź
21. Partycypacja społeczna jako warunek realizacji zamierzeń strategii rozwoju turystyki
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
22. Uwarunkowania wdrażania strategii rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym - wybrane zagadnienia
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
23. Czynniki endogeniczne gminy jako podstawa rozwoju przestrzeni turystycznej na przykładzie gminy Moryń
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
24. Résistance. Tezy oporu
(Nowa Krytyka)
38 rok 2017 2017 Przejdź
25. Perspektywy realizacji zasad Wikinomii w administracji publicznej w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
26. Przyczynek do tłumaczenia słowa ΠΥΛΗ w wersecie Mt 16,18
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Przejdź
27. Ewolucja konstytutywnej funkcji listu przewozowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
28. Manipulacja w procesie dowodzenia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Przejdź
29. Kilka uwag na temat rozwoju umowy przewozu rzeczy oraz konwencji przewozowych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
30. Criminal activity in Silesia during the Thirty Years’ War (1618–1648). Contribution to the research
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2019 2019 Przejdź
31. Towards a Poor Phenomenology. On Certain Structural Similarities between Phenomenology and J. Grotowski’s Philosophy of Theater
(Analiza i Egzystencja)
49 (2020) 2020 Przejdź
32. Dwa sposoby interpretacji problemu intersubiektywności w późnej filozofii Husserla i propozycje jego rozwiązania na przykładzie filozofii M. Henry’ego i M. Richira
(Analiza i Egzystencja)
51 (2020) 2020 Przejdź
33. Heidegger and δόξα: an Ambiguous Affair
(Analiza i Egzystencja)
50 (2020) 2020 Przejdź
34. Postal service, transport service, courier service – a few remarks in the context of the Postal Law Act 2012
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Przejdź
35. Homosexualitas Feminina
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (13) 2019 2019 Przejdź
36. Quality of hotel services – selected issues
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
37. Extending Cognitive Pragmatics: Social Mechanisms of Mind Transformation
(Analiza i Egzystencja)
58 (2022) 2022 Przejdź
38. La proposta di legge italiana contro l’omofobia: un pericolo per la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà educativa delle famiglie e la tutela dei minori
(Colloquia Theologica Ottoniana)
37/2021 2021 Przejdź
39. Analiza finansowa przedsięwzięć rozwojowych jednostki samorządu terytorialnego
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
Strona