Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.36-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
The multimodal carrier's liability for non-localized loss
(Odpowiedzialność przewoźnika multimodalnego za szkodę niezlokalizowaną)

Autorzy: Daniel Dąbrowski
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: odpowiedzialność przewoźnika strata niezlokalizowana szkoda niezlokalizowana umowa przewozu multimodalnego przewóz multimodalny umowy mieszane
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (203-211)
Klasyfikacja JEL: K12 K22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie właściwego reżimu odpowiedzialności przewoźnika za utratę lub uszkodzenie towaru w sytuacji, w kt.rej szkoda nie może być przypisana do konkretnego odcinka przewozu. Autor wskazuje sytuacje, w kt.rych reżim odpowiedzialności przewoźnika jest wprost określony przez krajowe lub międzynarodowe prawa przewozowe. Istnieje jednak wiele przypadk.w, w kt.rych odnalezienie właściwego reżimu jest trudniejsze. Autor jest zdania, że umowa przewozu multimodalnego ma charakter mieszany. Przy ustaleniu jej skutk.w prawnych, w tym reżimu odpowiedzialności przewoźnika, może być więc pomocne odwołanie się do metod ustalenia skutk.w prawnych um.w mieszanych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambrożuk, D., Dąbrowski, D., Wesołowski, K. (2014). Prawo przewozowe: komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Dąbrowski, D. (2015). Przewóz multimodalny w świetle konwencji przewozowych. Przegląd Prawa Handlowego, 11, 30–35.
3.Glass, D.A. (2013). Freight Forwarding and Multimodal Transport Contracts (2. ed). London: Informa.
4.Hoeks, M. (2010). Multimodal Transport Law: The Law Applicable to the Multimodal Contract for the Carriage of Goods. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
5.Hoeks, M. (2013). Liability, Jurisdiction and Enforcement Issues in International Road Carriage: CMR Carrier Liability in the Netherlands and Germany and the Influence of the EU. In: Carriage of Goods by Sea, Land and Air : Unimodal and Multimodal Transport in the 21st Century (p. 45–64). Informa Law.
6.Krzemiński, G. (2010). Pojęcie umowy mieszanej. Studia Prawnicze, 3, 243–269.
7.Kwaśniewski, Z. (1989). Umowa multimodalnego przewozu towarów w obrocie międzynarodowym. Toruń: Wyd. UMK.
8.Wesołowski, K. (2013). Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR. Warszawa: Wolters Kluwer.