Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Rada naukowa

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Ursula Braun-Moser (professor emeritus)
prof. dr hab. Jan Burnewicz (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Marek Ciesielski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
prof. dr Michael R. Crum (Iowa State University)
prof. dr Peter Faller (Wirtschafts Universität Wien)
prof. dr ing. Jozef Gnap (Žilinska Univerzita)
prof. dr habil. Heiner Hautau (Institut für Stadt- und Raumplanung, Bremen)
prof. dr hab. Bogusław Liberadzki (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie)
prof. dr hab. Józef Perenc (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr Franko Rotim (Akademija Tehničkih Znanosti Hrvatske)

 

Redakcja czasopisma

 

Redaktor naczelny:

prof. dr hab. Elżbieta Załoga


Redaktorzy tematyczni:

dr Izabela Dembińska - logistyka,

dr hab. Tomasz Kwarciński, prof. US - transport

dr hab. Krzysztof Wesołowski, prof. US - prawo transportowe

 

Redaktorzy statystyczni:

dr Rafał Czyżycki

dr Elżbieta Szaruga

 

Sekretarz redakcji:

mgr Sylwia Kowalska

 

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,

Szczecin