Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Dane kontaktowe

Adres Redakcji:

71-004 Szczecin
ul. Cukrowa 8
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytet Szczeciński
tel. +48 91 44 43 200
e-mail: ptil@wzieu.pl

 

Adres Wydawnictwa:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
71-101 Szczecin
ul. Adama Mickiewicza 66
tel. +48 91 44 42 012, +48 91 44 42 151
e-mail: wydawnictwo@univ.szczecin.pl

ISSN 1640-6818
ISSN 1644-275
e-ISSN 2353-3005