Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (36) 2016

Rok wydania:2016

Informacje

Oddajemy do rąk Czytelnik.w kolejny numer czasopisma „Problemy Transportu i Logistyki”. Opracowane artykuły podzielono według trzech grup problem.w: problemy transportu, problemy logistyki oraz prawne aspekty transportu i logistyki. Poruszone zagadnienia zostały ukazane zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. W zamierzeniu autorów zasadniczymi celami opracowań jest:

  • przedstawienie aktualnych problem.w ekonomiki transportu,
  • ukazanie trend.w w zakresie wsp.łczesnej polityki transportowej,
  • odniesienie się do bieżących problem.w przewoz.w pasażerskich i towarowych,
  • zaakcentowanie aktualnych trend.w i zjawisk obserwowanych na rynku usług TSL,
  • wskazanie na prawne aspekty funkcjonowania transportu.

Autorzy mają świadomość, że ograniczona objętość opracowań oraz ich charakter pozwalają na poruszenie tylko części problem.w obranych obszar.w badawczych. O ich wyborze decydowały zainteresowania badawcze i doświadczenia autor.w. Zdając sobie sprawę, że prezentowane artykuły są jedynie skromnym wyrazem dociekań naukowych, mamy nadzieję, że staną się one inspiracją do szerszych badań i rozważań.

Redaktor czasopisma

Elżbieta Załoga

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Zmiany aktywności gospodarczej przedsiębiorstw przewozowych w świetle wyników badania koniunktury w transporcie

10 (9-18) Iwona Balke, Sławomir Dorosiewicz Więcej
2.

Badanie przestrzennej jednorodności rozwoju zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej

10 (19-28) Katarzyna Cheba Więcej
3.

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dworców kolejowych

12 (29-40) Jarosław Górecki Więcej
4.

Monitorowanie emisji dwutlenku węgla w transporcie morskim jako pierwszy krok w kierunku redukcji emisji GHG z żeglugi

10 (41-50) Magdalena Klopott Więcej
5.

Wartość usługi dla pasażera komunikacji miejskiej - ujęcie teoretyczne

8 (51-58) Zuzanna Kłos-Adamkiewicz Więcej
6.

Śródlądowy transport wodny w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju

12 (59-70) Jan Kulczyk, Emilia Skupień Więcej
7.

Proces wdrożenia planu mobilności dla obiektów generujących duży ruch

8 (71-78) Michał Kuzia Więcej
8.

Elastyczne systemy transportu publicznego - istota, rodzaje, przesłanki rozwoju

8 (79-86) Tomasz Kwarciński Więcej
9.

Przejście do outsourcingu usług transportowych w małych i średnich przedsiębiorstwach

8 (87-94) Oleksandra Osypchuk Więcej
10.

Propozycja wdrożenia obszarowego systemu zarządzania ruchem drogowym w Szczecinie

9 (95-103) Wojciech Rymer, Anna Wolnowska Więcej
11.

Zwalczenie zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska na polskich obszarach morskich

10 (105-114) Maciej Tarkowski Więcej
12.

Zastosowanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w przedsiębiorstwie żeglugowym

9 (115-123) Natalia Wagner Więcej
13.

Porty lotnicze w obsłudze ruchu turystycznego w Europie

12 (125-136) Tomasz Wiskulski, Jan A. Wendt Więcej
14.

Wpływ rozwoju e-commerce na rynek powierzchni magazynowych

10 (139-148) Izabela Dembińska Więcej
15.

Wsparcie teleinformatyczne w realizacji administracyjnych usług publicznych świadczonych podmiotom sektora TSL

8 (149-156) Joanna Drobiazgiewicz Więcej
16.

Perspektiven von Transport und Logistik in der Europaeischen Union

7 (157-163) Heiner Hautau Więcej
17.

Rozwiązania cloud computing w logistyce - stan obecny i tendencje rozwojowe

10 (165-174) Magdalena Malinowska, Andrzej Rzeczycki Więcej
18.

Rachunek TDABC w logistyce zaopatrzenia usług budowlanych - negatywne skutki wdrożenia

8 (176-183) Łukasz Marzantowicz Więcej
19.

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw

8 (185-192) Justyna Maria Myszak, Mariusz Sowa Więcej
20.

Charakter prawny aktów staranności odbiorcy w krajowym i międzynarodowym przewozie towarów

8 (195-202) Dorota Ambrożuk Więcej
21.

The multimodal carrier's liability for non-localized loss


(Odpowiedzialność przewoźnika multimodalnego za szkodę niezlokalizowaną)
9 (203-211) Daniel Dąbrowski Więcej
22.

Przeszkody w wydaniu towaru w międzynarodowym i krajowym przewozie drogowym

10 (213-222) Konrad Garnowski Więcej