Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.36-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw

Autorzy: Justyna Maria Myszak
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński

Mariusz Sowa
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: łańcuch dostaw zarządzanie łańcuchem dostaw ryzyko logistyka
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (185-192)
Klasyfikacja JEL: M21 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest podjęcie pr.by zaprezentowania zagadnienia zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, jego istoty i klasyfikacji, oraz ukazanie związku, jaki występuje pomiędzy zarządzaniem łańcuchem dostaw a zarządzaniem ryzykiem. Ponadto zaprezentowano kryteria ryzyka w łańcuchu dostaw wraz z przykładami ryzyka, jakie mogą wystąpić pomiędzy jego uczestnikami. Identyfikacja poziomu ryzyka pozwala na określenie obszar.w, kt.re organizacje powinny poddać szczeg.łowej analizie. Proces zarządzania ryzykiem przynosi wymierne korzyści tylko wtedy, gdy wcześniej zostaną określone czynniki bezpośrednio wpływające na występowanie ryzyka w łańcuchu dostaw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bugdol, M., Jedynak, P. (2012). Współczesne systemy zarządzania. Jakość, bezpieczeństwo, ryzyko. Gliwice: Helion.
2.Christopher, M. (2000). Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług. Warszawa: Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego.
3.Ciesielski, M. (red.). (2009). Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. Warszawa: PWE.
4.Gaschi-Uciecha, A. (2014). Istota ryzyka w procesach logistycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 70, 119–129.
5.Harrison, A., van Hoek, R. (2010). Zarządzanie logistyką. Warszawa: PWE.
6.http://lean-management.pl (27.09.2016).
7.Kaczmarek, T.T. (2008). Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Difin.
8.Kot, S., Starostka-Patyk A., Krzywda, D. (2009). Zarządzanie łańcuchami dostaw. Częstochowa: Wyd. WWZPCz.
9.Kulińska, E. (2007). Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw. Logistyka, 1, 18–21.
10.Kwieciński, M. (2012). Procesowe i systemowe ujęcie procesu zarządzania bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka. Czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2, 57–64.
11.Kisperska-Moroń, D. Krzyżaniak, S. (red.). (2009). Logistyka. Poznań: Biblioteka Logistyka.
12.Małyszek, E. (2015). Wybrane aspekty ryzyka w zarządzaniu łańcuchem dostaw. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (s. 914–925). T. 1. Opole: PTZP.
13.Ozga, P. (2012). Strategiczne podejście do zarządzania ryzykiem. Wieża kontroli łańcucha dostaw. Pobrane z: www.log24.pl (24.09.2016).
14.Rowe, A. (1997). An Anatomy of Risk. New York: Krieger Publishing Company.
15.Sankowska, A. (2011). Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna. Warszawa: Difin.
16.Tkaczyk, T.P. (1995). Ryzyko gospodarowania a strategie konkurencji. Przyczynek do teorii konkurencji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza AGH.
17.www.eurologistics.pl (27.09.2016).
18.Zdanowski, M. (2000). Zarządzanie ryzykiem. Próba opisania procedur i określenia obszarów działalności badawczej. Zarządzanie Ryzykiem, 1, 8.