Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.36-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Przejście do outsourcingu usług transportowych w małych i średnich przedsiębiorstwach

Autorzy: Oleksandra Osypchuk
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie
Słowa kluczowe: outsourcing podjecie decyzji o outsourcingu redukcja kosztów
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:8 (87-94)
Klasyfikacja JEL: M19 R41 R42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto problematykę ustalenia warunk.w wewnętrznych oraz zewnętrznych firmy, decydujących o wdrożeniu outsourcingu. Identyfikacja przesłanek decydujących o ekonomicznej oraz funkcjonalnej korzyści wykorzystania outsourcingu pozwoli małym i średnim przedsiębiorstwom ułatwić działania w warunkach niepewności gospodarczej. Przeprowadzenie analiz otoczenia przedsiębiorstw, rynku oraz prawidłowe formułowanie cel.w stawianych przed outsourcingiem umożliwia osiągnięcie maksymalnych efekt.w z jego wykorzystania. Biorąc pod uwagę warunki niepewności gospodarczej, kt.re towarzyszą wszystkim podejmowanym decyzjom oraz działaniom, tylko postępowanie oparte na precyzyjnie sformułowanym schemacie pozwoli redukować ryzyko wynikające z wprowadzania zmian. Przeprowadzone w ukraińskich przedsiębiorstwach produkcyjnych badanie przy wykorzystaniu wywiadu bezpośredniego standaryzowanego pozwoliło na zbudowanie autorskiego modelu podejmowania decyzji związanych z procesem wdrażania outsourcingu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bozarth, C., Handfield, R.B. (2007). Introduction to Operations and Supply Chain Management. New York: Prentice Hall.
2.Burkholder, N.C. (2006). Outsourcing: The Definitive View, Applications and Implications. New York: John Wiley and Sons.
3.Cook, M.F. (2003). Outsourcing funkcji personalnej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
4.Gay, C.L., Essinger, J. (2002). Outsourcing strategiczny – koncepcja, modele, wdrażanie. Kraków: Wolters Kluwer.
5.Gołembska, E. (2010). Kompendium wiedzy o logistyce. Warszawa: PWN.
6.Greaver Jr, M.F. (1999). Strategic Outsourcing. A Structured Approach to Outsourcing Decisions and Initiatives. New York: AMACOM.
7.Heywood, J.B. (2001). The Outsourcing Dilemma: The Search for Competitives. London: Pearson.
8.Kłos, M. (2009). Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach. Warszawa: Wyd. Fachowe.
9.Magee, J.F. (1964). Decision Trees for Decision Making. Harvard: Harvard Business Review.
10.Mazur-Dulęba, D. (red.). (2009). Podstawy logistyki. Warszawa: Difin.
11.Oleksiuk, A. (2007). Problemy organizacji. Warszawa: Key Text.
12.Penc, J. (1997). Decyzje w zarządzaniu, Kraków: Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
13.Trocki, M. (2001). Outsourcing – metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. Warszawa: PWE.
14.Urbaniak, M. (2004). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
15.Гурч, Л. (2003). Современное состояние логистики в Украине и кадровые проблемы. Персонал, 4–5, 94–100.