Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 22.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Metoda doboru infrastruktury IT na przykładzie laboratorium uczelni wyższej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Przejdź
2. Analiza rynku Business Process Outsourcing w logistyce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Przejdź
3. Formy outsourcingu na rynku usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu lotniczego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
4. Outsourcing call center w działalności przedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
5. Outsourcing na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
6. Sytuacja wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników w warunkach offshoringu
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
7. RYZYKO W RELACJACH PARTNERSKICH W BRANŻY TSL OPARTYCH NA OUTSOURCINGU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
8. Cloud computing w zarządzaniu organizacją
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Przejdź
9. Korzyści świadczenia usług finansowo-księgowych w MSP województwa kujawsko-pomorskiego
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
10. Przejście do outsourcingu usług transportowych w małych i średnich przedsiębiorstwach
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
11. PROBLEMY SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTEM OUTSOURCINGU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
12. Etyka w outsourcingu rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
13. Funkcja informacyjna rachunkowości w outsourcingu usług finansowo-księgowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
14. Obsługa rachunkowości jednostek małych i mikro w kontekście zmian regulacji ustawowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
15. Analiza komparatystyczna instrumentarium restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
16. Outsourcing audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych – ujęcie praktyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
17. Wykorzystanie outsourcingu w branży turystycznej (na przykładzie Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (42) 2018 2018 Przejdź
18. Outsourcing usług logistycznych w niemieckim przemyśle samochodowym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Przejdź
19. Bezrobocie, głód, więzienie (część druga)
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Przejdź
20. The economic efficiency of outsourcing of transport and logistics services. Case study of the Polish road transport market
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
21. Business service industries – vendors or outsourcers? Evidence from Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
22. Outsourcing of logistic services in the clothing industry
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
Strona