Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (2) 2018
Outsourcing usług logistycznych w niemieckim przemyśle samochodowym

Autorzy: Beata Andrzejczak
Uniwersytet Łódzki Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego
Słowa kluczowe: outsourcing przemysł samochodowy korporacje międzynarodowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (9-17)
Klasyfikacja JEL: L84 L62 F23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie problematyki outsourcingu usług logistycznych w niemieckim przemyśle samochodowym. W pierwszej części artykułu przedstawiono: definicje outsourcingu, przykłady zastosowania tego rozwiązania w przemyśle samochodowym oraz ogólną charakterystykę ekspansji kapitałowej niemieckiego przemysłu samochodowego w gospodarce światowej. W drugiej części artykułu przeanalizowano badania ankietowe i dane statystyczne BVL (Bundesvereinigung Logistik e.V.) na temat outsourcingu logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji w niemieckim przemyśle samochodowym oraz ranking największych firm świadczących usługi dla niemieckiego przemysłu samochodowego w ramach logistyki kontraktowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Coyle, J.J., Bardi, E.J., Langley, C.J. Jr. (2007). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: PWE.
2.Gay, Ch.L., Essinger, J. (2002). Outsourcing strategiczny, koncepcja, modele i wdrażanie. Kra-ków: Oficyna Ekonomiczna.
3.http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/outsourcing.html (12.11.2017).
4.http://stat.gov.pl/ (12.06.2017).
5.http://unctad.org/en/Docs/wir2004_en.pdf (12.11.2017).
6.http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx (12.11.2017).
7.Juścimski, S. (2011). Outsourcing w zarządzaniu logistycznym. Lublin: Wydawcnistwo Polihymia.
8.Klaus, P., Kille, C., Schwemmer, M. (2011). Top 100 in European transport and logistics services: market sizes, market segments and market leaders in the European logistics industry. Hamburg: DVV Media Group, 2011/2012.
9.Kopczyński, T. (2010). Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Warszawa: PWE.
10.Resner, A. (2016). Determinanty lokalizacji centrów usług outsourcingowych w Polsce. Pelpin: Wydawnictwo Bernardinum.
11.Schwemmer, M. (2016). Top der Logistik 100 2016/2017, Marktgrosse, Marktsegmente, Markt-fuhrer eine Studie der Fraunhofer Arbeitsgruppe für Supply Chain Services SCS. Ham-burg: DVV Media Group GmbH.
12.Szukalski, S.M., Wodnicka, M. (2016). Metodyka przygotowania procesów i ocena efektywności. Warszawa: Difin.
13.Trocki, M. (2001). Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. Warszawa: PWE.