Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (2) 2018

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Outsourcing usług logistycznych w niemieckim przemyśle samochodowym

9 (9-17) Beata Andrzejczak Więcej
2.

Identyfikacja najważniejszych trendów rynkowych w e-commerce

10 (19-28) Tomasz Bober Więcej
3.

Płatności mobilne w rozwoju e-commerce

8 (29-36) Zbigniew Chłopek Więcej
4.

Liberalizacja i cyfryzacja jako czynniki kształtujące współczesny rynek usług pocztowych

10 (37-46) Roman Czaplewski Więcej
5.

Omnichannel jako nowoczesny model sprzedaży wielokanałowej

8 (47-54) Joanna Drobiazgiewicz Więcej
6.

Rynek bankowości mobilnej w Polsce – stan i perspektywy rozwoju

11 (55-65) Krzysztof Adam Firlej Więcej
7.

Targi wirtualne B2B – realna czy utopijna alternatywa dla tradycyjnych spotkań wystawców i zwiedzających?

8 (67-74) Marcin Gębarowski Więcej
8.

Implications of ICT-based platforms on labor markets – the case of Uber


(WPŁYW PLATFORM OPARTYCH NA ICT NA RYNKI PRACY – PRZYKŁAD UBERA)
22 (75-96) Anders Henten, Iwona Windekilde Więcej
9.

E-płatności w publicznym transporcie zbiorowym

9 (97-105) Barbara Kos Więcej
10.

Electronic feedback as a tool for changing households energy consumption


(ELEKTRONICZNE INFORMACJE ZWROTNE JAKO NARZĘDZIE ZMIANY ZUŻYCIA ENERGII W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH)
9 (107-115) Joanna Kos-Łabędowicz Więcej
11.

Techniki uwierzytelniania biometrycznego dla realizacji usług drogą elektroniczną

10 (117-126) Teresa Mendyk-Krajewska Więcej
12.

Bezpieczeństwo informacyjne w organizacjach ochrony zdrowia

9 (127-135) Krzysztof Musiał, Mateusz Kuczabski Więcej
13.

Approach to exploring users’ expectations of digital services’ functionality


(PRÓBA ZBADANIA OCZEKIWAŃ UŻYTKOWNIKÓW WOBEC FUNKCJONALNOŚCI USŁUG CYFROWYCH)
9 (137-145) Radka Nacheva, Snezhana Sulova Więcej
14.

Sieciowy model systemu bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej

9 (147-155) Jarosław Napiórkowski Więcej
15.

Analiza socjologiczna cyfrowej transformacji usług publicznych

9 (157-165) Paweł Piotr Nowak Więcej
16.

Potencjał wzrostu wykorzystania kart płatniczych w transakcjach bezgotówkowych w Polsce

10 (167-176) Michał Polasik, Marta Jakubowska Więcej
17.

Sukces technologii zbliżeniowej w bankowości na przykładzie rozwoju polskiego rynku kart płatniczych

9 (177-185) Michał Polasik, Anna Iwona Piotrowska Więcej
18.

Elektroniczne platformy handlowe na polskim rynku B2B

9 (187-195) Ewa Prałat Więcej
19.

Augmented reality – challenges and threats


(RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA – SZANSE I ZAGROŻENIA)
9 (197-205) Paweł Stobiecki Więcej
20.

Rola social mediów w działalności artystów i projektantów

8 (209-216) Katarzyna Caban-Piaskowska Więcej
21.

Wykluczenie cyfrowe w Polsce na tle Unii Europejskiej

8 (217-224) Małgorzata Ćwiek Więcej
22.

Wykluczenie cyfrowe w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

12 (225-236) Renata Jedlińska Więcej
23.

Basic aspects of the scope of the term “Internet addiction” – a content analysis study


(PODSTAWOWE ASPEKTY ZAKRESU POJĘCIA „UZALEŻNIENIE OD INTERNETU” – STUDIUM ANALIZY TREŚCI)
18 (237-254) Maria Kehayova-Stoycheva, Julian Vasilev Więcej
24.

Nowe technologie w Polskim Związku Łowieckim

10 (255-264) Marek Matulewski Więcej
25.

Komunikowanie w cyberprzestrzeni

10 (265-274) Anna Mróz-Jagiełło, Paweł Majdan Więcej
26.

Products dangerous for consumers imported from China in RAPEX notifications


(PRODUKTY NIEBEZPIECZNE DLA KONSUMENTA IMPORTOWANE Z CHIN W NOTYFIKACJACH RAPEX)
9 (275-283) Marcin Pigłowski Więcej
27.

Systemowe aspekty rozwoju cywilizacji informacyjnej

11 (285-295) Piotr Sienkiewicz Więcej
28.

Elektroniczne partytury i wydawnictwa nutowe jako narzędzie pracy w zawodzie muzyka

8 (293-300) Aida Stępniak Więcej
29.

Wykluczenie cyfrowe – wybór czy konieczność? Polska na tle Unii Europejskiej

10 (301-310) Anna Stolarczyk Więcej
30.

Podejście do prywatności wśród studentów polskich uczelni – badanie porównawcze

9 (311-319) Jędrzej Wieczorkowski, Malwina Popiołek Więcej
31.

Community Based Networks and 5G Wi-Fi


(SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE A 5G WI-FI)
14 (321-334) Idongesit Williams Więcej