Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-28
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (2) 2018
Elektroniczne partytury i wydawnictwa nutowe jako narzędzie pracy w zawodzie muzyka

Autorzy: Aida Stępniak
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne elektroniczne partytury i wydawnictwa nutowe muzycy
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (293-300)
Klasyfikacja JEL: Z11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesne trendy rozwoju społeczeństwa informacyjnego nie ominęły również zawodów artystycznych. W niniejszym artykule omówiono zagadnienie zastosowania elektronicznych partytur oraz wydawnictw nutowych przez profesjonalnych muzyków. Na podstawie badań własnych starano się określić częstotliwość, narzędzia oraz technologiczną i finansową stronę zagadnienia oraz zidentyfikować ewentualne niezaspokojone potrzeby oraz luki rynku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babis, H., Lipnicki, R. (2010). Książki elektroniczne jako źródło wiedzy w społeczeństwie informacyjnym. W: E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju (s. 15–23). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
2.Bolek, C., Papińska-Kacperek, J., Szafrańska, E., Zakonnik, Ł. (2014). Wybrane usługi mobilne i ich akceptacja przez młodzież akademicką. W: Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, t. II (s. 177–185). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
3.Łysik, Ł., Kutera, R. (2013). Technologie mobilne jako determinanta rozwoju innowacyjnego społeczeństwa informacyjnego. W: Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej¸ t. II (s. 33–44). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
4.Nowicki, A. (2006). Komputerowe wspomaganie biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
5.Stępniak, A. (2014). Wykorzystanie narzędzi e-biznesowych przez studentów i absolwentów akademii muzycznych. Częstochowa: niepublikowana praca licencjacka.
6.Śmiechowski, B. (1999). O muzyce najpiękniejszej ze sztuk. Warszawa: Oficyna wydawniczo-poligraficzna „Adam”.
7.Wesołowski, F. (1998). Zasady muzyki. Kraków: PWN.