Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-21
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (2) 2018
Wykluczenie cyfrowe w Polsce na tle Unii Europejskiej

Autorzy: Małgorzata Ćwiek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki
Słowa kluczowe: wykluczenie cyfrowe rozwój cyfrowy społeczeństwo informacyjne Unia Europejska analiza skupień
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (217-224)
Klasyfikacja JEL: C38 D12 D19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Technologie cyfrowe odgrywają ważną rolę w życiu większości Europejczyków. Internet umożliwia ludziom i przedsiębiorstwom zmianę sposobów komunikacji oraz współpracy. Brak dostępu do sieci oraz brak umiejętności cyfrowych na odpowiednim poziomie nie pozwala z kolei na pełne uczestnictwo w życiu społeczeństwa cyfrowego i powoduje tworzenie się grupy ludzi, gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw wykluczonych cyfrowo. W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące problemu nierówności cyfrowych w Polsce i Unii Europejskiej. W celu grupowania państw UE pod względem podobieństwa zasięgu wykluczeniem cyfrowym zastosowano analizę skupień. Do badania wykorzystano dane pochodzące z Diagnozy Społecznej oraz dane udostępniane przez Eurostat
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batorski, D. (2009). Wykluczenie cyfrowe w Polsce. Studia BAS, 3 (19), 223–249.
2.Batorski, D. (2015). Technologie i media w domach i życiu Polaków. Diagnowa społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków – Raport. Contemporary Economics, 4 (9), 373–395.
3.http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
4.Malina, A (2004). Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Monografie, 162.
5.Methodological Manual for statistics on the Information. Part II. Household Survey. Pobrane z: https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp (12.01.2018).
6.Negreiro, M. (2015). Bridging the digital divide in the EU. Parliamentary Research Service, PE 573.884.
7.OECD (2001). Understanding the digital divide. Paris.
8.Panek, T., Zwierzchowski, J. (2013). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
9.Wojniak, J. (2013). Od podziału do nierówności – nowy wymiar cyfrowego wykluczenia. Aequalitas, 1 (2).