Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (2) 2018
Identyfikacja najważniejszych trendów rynkowych w e-commerce

Autorzy: Tomasz Bober
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: handel elektroniczny e-commerce e-biznes sprzedaż online sklep internetowy trendy rynkowe
Data publikacji całości:2018-05-12
Liczba stron:10 (19-28)
Klasyfikacja JEL: O33 L81
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Handel należy do rodzajów działalności, które wykorzystaniu technologii informacyjnych zawdzię-czają szybki wzrost produktywności. Rośnie liczba produktów, które można digitalizować (książki, muzyka, filmy, gry), łatwiejsza jest komunikacja między firmą i jej klientami oraz partnerami bizne-sowymi. Największe zmiany w sferze handlu związane ze wzrostem udziału e-commerce w sprze-daży detalicznej zaobserwować można na rynkach odzieży, książek, elektroniki i sprzętu AGD. Wyraźnym trendem jest też rosnący udział m-commerce, który definiuje się jako część e commerce, która odbywa się z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.10 E-commerce Trends for 2018 (2017). Absolunet. Pobrane z: http://10ecommerce trends.com/ (11.01.2018).
2.Bociąg, J. (2015). Cross-channel przyszłością sprzedaży? Pobrane z: http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=1953 (11.01.2018).
3.Chmielarz, W. (2007). Systemy biznesu elektronicznego. Warszawa: Difin.
4.Commerce & Digital Marketing Outlook 2018 (2017). Criteo. Pobrane z: https://www.criteo.com/wp-content/uploads/2017/12/17_2018_Criteo_Trends_v9.pdf (11.01.2018).
5.Consumer Commerce Barometer „ROPO Scattercharts” (2012). Bruksela: IAB Europe.
6.Drab-Kurowska, A. (2009). Marketing on-line w e-biznesie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-cińskiego, 559. Ekonomiczne Problemy Usług, 42, 510–516.
7.Drab-Kurowska, A. (2008). Funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce. W: A. Szewczyk, E. Krok (red.), Fenomen Internetu (s. 236–237). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
8.E-commerce w Polsce 2016. Gemius dla e Commerce Polska (2016). Warszawa.
9.Gilmore, N. (2014). 9 E-commerce trends in 2015 that influence buyer experience. Pobrane z: https://www.shipwire.com/w/blog/9-e-commerce-trends-2015-influence-buyer-experience/ (11.01.2018).
10.Global Perspective on Retail: Online Retailing (2013). Londyn: Cushman & Wakefield.
11.Gregor, B., Stawiszyński, M. (2002). E-commerce. Bydgoszcz–Łódź: OW Branta.
12.Gregor, B., Stawiszyński, M. (2003). Handel elektroniczny w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 168.
13.Hutchings, D., Best, N., Mahmuti, M. (2013). Global perspective on retail: online retailing. Lon-dyn: Cushman & Wakefield.
14.Kraski, M. (red.). (2009). Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008. Poznań: ILiM.
15.Lwin, M., Williams, J. (2006). Promises, Promises: How Consumers Respond to Warranties in Internet Retailing. The Journal of Consumer Affairs, 2.
16.Mazurek, G. (2015). Kanibalizacja kanałów dystrybucji jako konsekwencja innowacji technologicz-nych w handlu. Logistyka, 2, 1276.
17.Puczyński, D. (2014). Dazumi: punkty odbioru to przyszłość logistyki w e commerce. Pobrane z: http://evigo.pl/5929-dazumi-punkty-odbioru-przyszlosc-logistyki-w-e-commerce/ (11.01.2018).
18.Raport E-commerce (2013). Wrocław: Interaktywnie.com.
19.Raport e-Commerce w Polsce 2012 w oczach internautów (2013). Warszawa: Gemius.
20.Raport e-Commerce w Polsce 2015 w oczach internautów (2015). Warszawa: Gemius.
21.Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012 (2013). Warszawa: PARP.
22.Relich, M. (2010). Uwarunkowania wdrożenia e-biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 598. Ekonomiczne Problemy Usług, 58.
23.Why Retailers Should Offer Buy Online, Pick Up In-Store (2015). eMarketer, 8. Pobrane z: http://www.emarketer.com/Article/Why-Retailers-Should-Offer-Buy-Online-Pick-Up-In-Store/1012579 (11.01.2018).
24.Wigand, R., Picot, A., Reichwald, R. (1997). Information, organization and management. Expand-ing markets and corporate boundaries. Nowy Jork: John Wiley & Sons.
25.www.retailresearch.org (11.01.2018).