Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (2) 2018
Rynek bankowości mobilnej w Polsce – stan i perspektywy rozwoju

Autorzy: Krzysztof Adam Firlej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii
Słowa kluczowe: bankowość elektroniczna bankowość internetowa bankowość mobilna
Data publikacji całości:2018-05-12
Liczba stron:11 (55-65)
Klasyfikacja JEL: G21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju bankowości mobilnej w Polsce przez pryzmat szans i zagrożeń występujących na tym rynku. Początkowa część opracowania stanowi wprowadzenie w zagadnienie bankowości mobilnej. W dalszych rozważaniach podjęto próbę charakterystyki stanu rozwoju bankowości mobilnej w Polsce na podstawie danych dotyczących aktywności użytkowników w tym kanale w latach 2016–2017. Następnie przedstawiono perspektywy rozwoju bankowości mobilnej w Polsce, wskazując szanse i zagrożenia wynikające z uwarunkowań rynkowych
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bezpieczeństwo bankowości elektronicznej. II raport specjalny maj 2015. Pobrane z: http://obser watorium.biz/images/posts/raports/2_PL.pdf (21.02.2018).
2.CBOS (2017). Korzystanie z telefonów komórkowych. Pobrane z: www.cbos.pl (15.12.2017).
3.Consumer and Mobile Financial Services 2016. Board of Governors of the Federal Reserve System. Pobrane z: https://www.federalreserve.gov/econresdata/consumers-and-mobile-financial-services-report-201603.pdf (27.12.2017).
4.Gromski, R., Pogorzelski, K. (2017). Finansowy Barometr ING, Międzynarodowe badanie ING na temat bankowości mobilnej w Polsce i na świecie. Pobrane z: https://media.ingbank.pl/infor macje-prasowe/926/pr/368897/polacy-liderami-bankowosci-mobilnej-w-europie-wynika-z-badania-ing (27.12.2017).
5.Kaźmierczak, B. (2016). Bankowość mobilna. Pobrane z: https://www.hbrp.pl/a/ bankowosc-mobilna/Mt6aZaJh (20.12.2017).
6.Klimontowicz, M. (2014). Rynek płatności mobilnych w Polsce – stan i perspektywy rozwoju. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia Sectio H, 3 (XLVIII), 137–146.
7.Korzeniowska, A. (2010). Bankowość mobilna – przykład nowoczesnej technologii w usługach bankowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia Sectio H, Vol. XLIV (2), s. 183-191.
8.Kuchciak I. (2012). Mobilna bankowość jako nowoczesny kanał dystrybucji usług bankowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia Sectio H, 4 (XLVI), 469–479.
9.Łysik, Ł., Machura, P. (2014). Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu człowieka XXI wieku. Media i Społeczeństwo, 4, 15–26.
10.Niewiadomski, K., Zakonnik, Ł. (2017). Bankowość mobilna w Polsce – przegląd aplikacji, ranking, możliwości rozwoju. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 4 (XVIII/1), 161–177.
11.Polasik, M. (2013). Wykorzystanie elektronicznych kanałów dystrybucji usług bankowych w Polsce. Copernican Journal of Finance & Accounting, 2 (1), 139–152.
12.Polska bankowość w liczbach II kw. 2017. Pobrane z: https://www.bankier.pl/wiadomosc /Polska-bankowosc-w-liczbach-II-kw-2017-r-7548655.html (10.12.2017).
13.Tiwari, R., Buse, S., Herstatt, C. (2007). Mobile services in banking sector: The role of innovative business solutions in generating competitive advantage. Working Papers / Technologie und Innovations Management, 48. Pobrane z: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:830-opus-3294 (20.12.2017).