Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-30
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (2) 2018
Podejście do prywatności wśród studentów polskich uczelni – badanie porównawcze

Autorzy: Jędrzej Wieczorkowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych

Malwina Popiołek
Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Katedra Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy
Słowa kluczowe: prywatność technologie informacyjno-komunikacyjne big data
Data publikacji całości:2018-05-12
Liczba stron:9 (311-319)
Klasyfikacja JEL: C89 L86 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł zawiera wyniki autorskich badań ankietowych nad postrzeganiem prywatności wśród polskich studentów w kontekście nowych metod masowego przetwarzania danych prywatnych, w tym osobowych. Jego celem jest stwierdzenie, czy występują różnice pomiędzy postawami studentów w zależności od różnych typów uczelni, także od wielkości ośrodka akademickiego. Przedstawiono postrzeganie poziomu naruszenia prywatności związanego ze wskazanymi współczesnymi zjawiskami oraz akceptacji naruszenia prywatności wynikającego z przetwarzania danych na różne publiczne i komercyjne potrzeby
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kołodziejczyk, Ł. (2014). Prywatność w internecie. Warszawa: Wydawnictwo SPB.
2.Mayer-Schonberger, V., Cukier, K. (2013). Big data – A revolution that will transform how we live, work, and think. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.
3.Nissenbaum, H. (2004). Privacy as Contextual Integrity. Washington Law Review, 79, 101–139.
4.Polańska, K., Wassilew, A. (2015). Analizy big data w serwisach społecznościowych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 4/2, 117–128.
5.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
6.Surma, J. (2013). The Privacy Problem in Big Data Applications: An Empirical Study on Facebook, W: ASE/IEEE International Conference on Social Computing (s. 955–958).
7.Ustawa o Policji z 6.04.1990 r., z późniejszymi zmianami, Dz.U. 1990, nr 30, poz. 179.
8.Warren, S.D., Brandeis, L.D. (1890). The Right to Privacy. Harvard Law Review, IV (5).
9.Westin, A. (1967). Privacy and freedom. New York: Athenaeum.