Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-22
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (2) 2018
Wykluczenie cyfrowe w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

Autorzy: Renata Jedlińska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne wykluczenie cyfrowe nierówność
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (225-236)
Klasyfikacja JEL: E00 O15 O11 D83 I31 I38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie aspektu wykluczenia cyfrowego w Polsce na tle wybranych krajów UE. Wykluczenie cyfrowe odnosi się do różnic związanych zarówno z fizycznym dostępem do technologii, jak i z umiejętnościami i zasobami, potrzebnymi do ich użycia. Analiza przestrzenna krajów UE wskazuje na silne zróżnicowanie osób zagrożonych e-wykluczeniem. Jako pozytywny proces należy zaliczyć tendencję malejącą udziału osób wykluczonych cyfrowo w zakresie braku korzystania z internetu. Zjawisko to jest zdecydowanie zdeterminowane różnymi czynnikami wewnętrznymi, które najczęściej sprowadzane są do przyczyn ekonomiczno-społecznych oraz psychologicznych. Statystyki w badanej sferze są dla Polski mało satysfakcjonujące, gdyż poziom osób wykluczonych cyfrowo jest wyższy od przeciętnej europejskiej
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dijk, J. ( 2010). Społeczne aspekty nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Doktorowicz, K. (2005). Europejski model społeczeństwa informacyjnego. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
3.Fisher, J., Bradbrook, G. (2004). Digital Equality: Reviewing digital inclusion activity and mapping the way forwards. Wydawnictwo Citizens Online.
4.Goban-Klas, T. (1999). Media i komunikowanie masowe. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Haber, L.H. (red.). (2011). Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym Kraków: NOMOS.
6.http://dojrzaloscwsieci.pl/tl_files/pliki/Raport.pdf (18.05.2017).
7.http://www.cbos.pl/spiskom.pol/2010/k_079_10.pdf (16.05.2017).
8.http://www.wprost.pl/ar/312553/Polscy-niepelnosprawni-cyfrowo-wykluczeni (14.05.2017).
9.Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce (2013). Warszawa: GUS, Studia i Analizy Statystyczne.
10.Masłyk, T. (2010). Obywatel w społeczeństwie informacyjnym. Kraków: NOMOS.
11.Mossberger, K., Tolbert, C.J., McNeal, R. (2008). Digital Citizenship. The Internet, Society and Participation. Massachusetts Instutute of Technology.
12.Popiołek, M. (2013). Wykluczenie cyfrowe w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 32, 310–320.
13.Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008–2013 (2013). Warszawa: GUS, Informacje i Opracowania Statystyczne