Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 475 (limit rekordów: 100, liczba stron: 5).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. WEIBLICHE IDENTITÄTSSUCHE DURCH AUSEINANDERSETZUNG MIT DER AUSSENWELT IN MONIKA MARONS ROMANEN
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Przejdź
2. Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (Hg.): Im Anfang war das Wort II (=Linguistische Treffen in Wrocław, Vol. 9). Wrocław, Dresden: Neisse Verlag, 2013, 373 S.
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Przejdź
3. Obezwładniająca moc niektórych enklaw społecznych
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2014 2014 Przejdź
4. Charakterystyka wymiany towarowej województwa zachodniopomorskiego z zagranicą
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2015 2015 Przejdź
5. Udział Polski w operacjach pokojowych Unii Europejskiej. Dylematy i wyzwania
(Acta Politica Polonica)
2/2015 (32) 2015 Przejdź
6. On cyberimmortality
(Analiza i Egzystencja)
31 (2015) 2015 Przejdź
7. Wartość osobowa
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Przejdź
8. Podróżujące rodziny, czyli jak towarzystwo dzieci różnicuje zachowania konsumentów turystów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
9. Proces przyjęcia dostawy a obsługa klienta – przykład branży odzieżowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
10. Doskonalenie procesów w organizacjach oparte na współpracy z klientami w kontekści e orientacji na jakość
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
11. Warunki dostawy w eksporcie przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Przejdź
12. Recenzja - Marcin Gryczka, Znaczenie Internetu jako otwartego środowiska wymiany wiedzy we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo wolumina.pl, Szczecin 2013 (s. 300)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Przejdź
13. Instytucje otoczenia biznesu w województwie warmińsko-mazurskim - próba typologii z uwzględnieniem konkurencyjności i innowacyjności
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Przejdź
14. Perspektywa wsparcia projektów innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na przykładzie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
15. Niedyrektywność w poradnictwie genetycznym dotyczącym decyzji reprodukcyjnych
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Przejdź
16. Związek filozofii Karla Jaspersa z klasyczną antropologią filozoficzną XX wieku
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Przejdź
17. Teologia jako nauka formalna
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Przejdź
18. „Bardzo nieliczni czują, że ich życie nie jest życiem, lecz śmiercią”. F. Dostojewski i L. Szestow wobec idei szczęścia i egzystencjalnej satysfakcji
(Analiza i Egzystencja)
33 (2016) 2016 Przejdź
19. De Anima Arystotelesa oczami Franza Brentano. Budowa ludzkiej duszy na podstawie Die Psychologiedes Aristoteles, insbesondere seine Lehre vom nous poietikos oraz w kontekście pozostałych prac ze zbioru Aristotelica
(Analiza i Egzystencja)
33 (2016) 2016 Przejdź
20. Logika miejsca i jej zastosowania w analizie niektórych rozumowań prawniczych
(Analiza i Egzystencja)
33 (2016) 2016 Przejdź
21. Bertranda Russella koncepcja monizmu neutralnego
(Analiza i Egzystencja)
33 (2016) 2016 Przejdź
22. Korzenie myśli libertariańskiej
(Analiza i Egzystencja)
33 (2016) 2016 Przejdź
23. Rozumowanie Mistrza a determinizm, rec. z: Tomasz Jarmużek, Jutrzejsza bitwa morska. Rozumowanie Diodora Kronosa, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.
(Analiza i Egzystencja)
33 (2016) 2016 Przejdź
24. O chrześcijaństwie u C. G. Junga w perspektywie interdyscyplinarnej, rec. z: Henryk Machoń, Das Christentum bei C. G. Jung. Philosophische Grundlagen, psychologische Prämissen und Konsequenzen für die therapeutische Praxis, Verlag W. Kohlhammer: Stuttgart 2015.
(Analiza i Egzystencja)
33 (2016) 2016 Przejdź
25. Struktura portfeli efektywnych w modelach średnia-wariancja-skośność
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
26. Rozwój e- administracji w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
27. Dziecko i filozofia. Spór o filozofowanie dzieci
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
28. Zapomniany światopogląd tragiczny
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Przejdź
29. Eksperymenty myślowe – współczesne kontrowersje
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Przejdź
30. Nuda jako wola
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
31. Czy sens życia jest tym samym co cel życia?
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Przejdź
32. Platonizm w strukturalistycznej refleksji nad czasoprzestrzenią. Próba aplikacji myśli filozoficznej Józefa Życińskiego.
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Przejdź
33. O zjawisku alienacji w perspektywie rozwoju teorii krytycznej. Feuerbach - Marks - szkoła frankfurcka
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
34. Terminalna sedacja - między opieką paliatywną a eutanazją
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Przejdź
35. Wdzięczność w przestrzeni znaków. Dialog z dialogiem Bubera i Levinasa
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Przejdź
36. Czym są tak zwane tezy Traktatu? Drabina Wittgensteina
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
37. Czy monady mają części? Witkiewicz i jego krytyka mereologii jako ontologii
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Przejdź
38. O sprawcy działania i odpowiedzialnym działaniu u Arystotelesa
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
39. Granice autonomii etyki. O potrzebie uwzględniania wyników nauk empirycznych w etyce (The limits of ethics autonomy. Ethics takes into account the empirycal data)
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Przejdź
40. Internet czynnikiem dywergencji w zachowaniach turystycznych Polaków (w świetle wyników badań)
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
41. Czy istnienie móże być lepsze albo gorsze od nieistnienia? Część II: Wartości osobowe a obiektywne racje moralne
(Analiza i Egzystencja)
36 (2016) 2016 Przejdź
42. Hermeneutyczna koncepcja podmiotu Martina Heideggera.
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Przejdź
43. O odpowiedzialności materialnej u Arystotelesa
(Analiza i Egzystencja)
41 (2018) 2018 Przejdź
44. Czy obiektywne życie jest możliwe? Słów kilka na temat esejów Nathaniela Brandena
(Analiza i Egzystencja)
37 (2017) 2017 Przejdź
45. Argumenty na rzecz nieredukcyjnego ujęcia tożsamości osobowej
(Analiza i Egzystencja)
34 (2016) 2016 Przejdź
46. Intuition and insight. The analysis of their selected features with reference to Bernard Lonergan position
(Analiza i Egzystencja)
34 (2016) 2016 Przejdź
47. Neutralność światopoglądowa
(Analiza i Egzystencja)
34 (2016) 2016 Przejdź
48. Problem sceny w Tischnerowskiej filozofii dramatu
(Analiza i Egzystencja)
34 (2016) 2016 Przejdź
49. Człowiek w imperium czasu, sens w imperium znaków. Hermeneutyka a sens historii
(Analiza i Egzystencja)
34 (2016) 2016 Przejdź
50. Czy przyjaźń etyczna nie jest przyjaźnią pozorną? - rozważania wokół drugiego rozdziału siódmej księgi " Etyki eudemejskiej"
(Analiza i Egzystencja)
34 (2016) 2016 Przejdź
51. Shaftesbury as Popperian: critical rationalism before its time? Part I
(Analiza i Egzystencja)
35 (2016) 2016 Przejdź
52. Czy istnienie może być lepsze albo gorsze od nieistnienia? Część I: Ustalanie wartości w ramach dobrostanu
(Analiza i Egzystencja)
35 (2016) 2016 Przejdź
53. Sfera niczyja jako źródło życia psychicznego: Nietzsche, Scheler, Wittgenstein, Goffman
(Analiza i Egzystencja)
35 (2016) 2016 Przejdź
54. Podmiot jako wewnętrzny biegun symbolizmu. Antymentalistyczna wykładnia " Traktatu logiczno-filozoficznego"
(Analiza i Egzystencja)
35 (2016) 2016 Przejdź
55. Dysjunktywizm i natura percepcyjnej relacji
(Analiza i Egzystencja)
35 (2016) 2016 Przejdź
56. Czy emocje mogą być racjonalne. Analiza wybranych aspektów filozofii emocjiRonalda de Sousy
(Analiza i Egzystencja)
35 (2016) 2016 Przejdź
57. Shaftesbury as Popperian: critical rationalism before its time? Part II
(Analiza i Egzystencja)
36 (2016) 2016 Przejdź
58. Zwierzę jako absolutny Inny-otwieranie nie/możliwości
(Analiza i Egzystencja)
36 (2016) 2016 Przejdź
59. Jak czytać/pisać historię? Wobec sztuki,literatury i przeżycia
(Analiza i Egzystencja)
36 (2016) 2016 Przejdź
60. "Bezstronny obserwator" Adama Smitha a neutralne kryteria oceny w etyce społecznej
(Analiza i Egzystencja)
36 (2016) 2016 Przejdź
61. (Nie)obiektywna podmiotowość
(Analiza i Egzystencja)
36 (2016) 2016 Przejdź
62. ZDROWOTNE I ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA DECYZJI KONSUMENTÓW A ENDENCJE ROZWOJU SPOŻYCIA ARTYKUŁÓW RYBNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
63. Mit i mity w filozofii Paula Feyerabenda
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Przejdź
64. Zagadnienie uczuć religijnych w kontekście art. 196 Kodeksu karnego
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Przejdź
65. Teleologiczne źródła samozobowiązania
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Przejdź
66. Hermit beetle’s (Osmoderma eremita Scopoli, 1763) occurrence in roadside double row of willows
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Przejdź
67. Differentation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seed orchard in Gidyle on basin of morphological needles trains
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Przejdź
68. Prolegomena do studiów nad wojną, konfliktem i ładem międzynarodowym
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Przejdź
69. Wizerunek biegłego rewidenta według opinii studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
70. Myśląc z Heideggerem - między właściwością i niewłaściwością egzystencji
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Przejdź
71. Wybrane aspekty rozwoju ruchu turystycznego w Roztoczańskim Parku Narodowym
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
72. Rozważania dotyczące genezy maksymy laissez-faire, laissez-passer
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Przejdź
73. Probabilistic theism and the problem of evil
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Przejdź
74. Potencjał turystyki opartej na walorach przyrodniczych w przygranicznych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
75. Emigracja Polaków do Wielkiej Brytanii w latach 2004-2016. Implikacje dla stosunków polsko-brytyjskich
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Przejdź
76. Rola zabawy w redukcji poczucia niepewności
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Przejdź
77. Rational vs. Mystical Readings of Aristotle’s Nous Poietikos Introduction to the Subject and Overview of Central Positions
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Przejdź
78. Philosopher’s Theoretical Life vs. Auto-deification? Possible readings of Aristotle’s “Nicomachean Ethics”, book X.
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Przejdź
79. Kraje najsłabiej rozwinięte w światowej gospodarce rybnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
80. O czym mówią cytowania. Publikacje szczecińskich naukowców w Web of Science
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2016 2016 Przejdź
81. Czym jest introspekcja? Badanie rozwiązań pluralistycznych
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
82. Odroczony podatek dochodowy w umowach leasingowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
83. Wojna i konflikt zbrojny jako przedmiot badań historyków.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Przejdź
84. Ślady żeglugi po morzu martwym w tekstach antycznych (IVBC-IIAC).
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Przejdź
85. Rola wojen i konfliktów w kształtowaniu ładu europejskiego w średniowieczu.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Przejdź
86. Wojna północna (1655-1660) jako casus wczesnonowożytnej geopolityki.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Przejdź
87. System wersalski i jego rozkład.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Przejdź
88. Wojna 1920 roku wedle Józefa Piłsudskiego i Michaiła Tuchaczewskiego. Znaczenie polskiego zwycięstwa dla Europy.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Przejdź
89. Geopolityka w cieniu swastyki.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Przejdź
90. Eurazjatyzm międzywojenny w polskiej literaturze naukowej doby współczesnej.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Przejdź
91. Rola Generała Kazimierza Sosnkowskiego w kształtowaniu stosunków polsko-francuskich w okresie II Reczypospolitej.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Przejdź
92. Zmiany dyskursu o inżynierii społecznej pod wpływem pierwszej i drugiej wojny światowej jako czynnik stabilizaji/destablilizacj ładu międzynarodowego.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Przejdź
93. U kresu zimnej wojny- brytyjska ocena relacji z ZSRR i państwami Europy Środkowo-Wschodniej w 1988 roku.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Przejdź
94. Konflikty lokalne podczas zimnej wojny jako wyraz konfrontacji zbrojnej mocarstw bez wypowiedzenia wojny.
(Studia Maritima)
Vol. 29 2016 2016 Przejdź
95. Wolność słowa contra zakaz prowadzenia sporów światopoglądowych
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Przejdź
96. Strona tytułowa
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
97. Spis treści
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
98. Strona redakcyjna
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
99. Strona redakcyjna
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Przejdź
100. Inne strony początkowe
(Analiza i Egzystencja)
40 (2017) 2017 Przejdź
Strona