Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2016.33-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 33 (2016)
Korzenie myśli libertariańskiej

Autorzy: Hubert Staśkiewicz
Uniwersytet Zielonogórski
Słowa kluczowe: austriacka szkoła ekonomiczna francuscy leseferyści filozofowie anglosascy szkoła z Salamanki chicagowska szkoła ekonomiczna
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:20 (89-108)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

In this article I discuss the roots of libertarian thought. First I draw a little-known late-scholastic philosophy of the Renaissance period. Then, the theoretical basis for the libertarian direction created: Anglo-Saxon philosophers the Age of Enlightenment and French anti-statists nineteenth century. A fundamental contribution to the popularization this philosophy played in turn: Austrian economics, which created such outstanding figures as Carl Menger, Ludwig von Mises and Chicago school of economics under the direction of Milton Friedman.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartnicki, A., Michałek, K., Rusinowa, I. (1992). Encyklopedia historii Stanów Zjednoczonych Ameryki. Warszawa: Wydawnictwo Ergas Morex.
2.Bastiat, F. (2005). Co widać i czego nie widać. Pobrane z: http://coin.wne.uw.edu.pl/ kkowalska/Bastiat%20-%20Co%20widac%20i%20czego%20nie%20widac.
3.Bastiat, F. (2005). Petycja producentów świec. Pobrane z: http://mises.pl/ blog/2005/07/27/206.
4.Bastiat, F. (2006). Państwo. Lublin: Instytut Liberalno-Konserwatywny.
5.Boaz, D. (2005). Libertarianizm. Poznań: Zysk i S-ka.
6.Chafuen, A. (2007). Wiara i wolność – myśl ekonomiczna późnych scholastyków.
7.Warszawa: Wydawnictwo Arwil.
8.Chmielowski, M. (2009). Konserwatyzm i postkonserwatyzm w myśli Hansa--Hermanna Hoppego. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
9.DiLorenzo, T. (2003). Frederic Bastiat (1801–1850): łącznik francuskiej tradycji i marginalistycznej rewolucji. Pobrano z: http://www.mises.pl/site/subpage. php?id=40&content_id=65&view=full.
10.Friedman, M. (2008). Kapitalizm i wolność. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
11.Friedman, M., Friedman, R. (1994). Wolny wybór. Sosnowiec: Wydawnictwo Panta.
12.Hayek, F. (1991). The Trend of Economic Thinking – Essays on Political Economists and Economic History. London: Routledge.
13.Hayek, F. (1996). Droga do zniewolenia. Kraków: Arcana.
14.Hazlitt, H. (1993). Ekonomia w jednej lekcji. Kraków: Wydawnictwo Znak-Signum.
15.Jefferson, T. (1972). A Summary View of the Rights of British America. New York: Lenox Hill Pub.
16.Locke, J. (1992). Dwa traktaty o rządzie. Warszawa: PWN.
17.Mariana, J. de (1845). Del Rey. Madrid: Sociedad literaria y tipografica.
18.Mariana, J. de (1864). Biblioteca de Autores Espanoles. T. 30. Madrid: Editor Rivadeneyra.
19.Menger, C. (2013). Zasady ekonomii. Warszawa: Fijorr Publishing.
20.Mises, L. (1949). Human Action: A Treatise on Economics. New Haven: Yale University Press.
21.Mises, L. (1998). Biurokracja. Lublin: Instytut Liberalno-Konserwatywny.
22.Mises, L. (2012). Teoria pieniądza i kredytu. Warszawa: Fijorr publishing.
23.Modrzejewska, M. (2010). Libertariańskie koncepcje jednostki i państwa we współczesnej amerykańskiej myśli politycznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
24.Molinari, G. (2013). Produkcja bezpieczeństwa. Pobrane z: http://www.libertarianizm.pl/wolnosciowe_czytanki:prekursorzy:produkcja_bezpieczenstwa.
25.Read, L.E. (2009). Ja, ołówek. Warszawa: Wydawnictwo Prohibita. Russell, B. (2000). Dzieje filozofii Zachodu. Warszawa: Fundacja Aletheia.
26.Salerno, J. (2003). Carl Menger. Pobrano z: http://mises.pl/blog/2003/12/01/50.
27.Schumpeter, J. (1954). History of Economical Analysis. New York: Oxford University Press.
28.Słupik, T., Górka, S., Szewczyk, G. (2012). Oblicza wolności – od klasycznego liberalizmu do libertarianizmu. Katowice: Uniwersytet Śląski.
29.Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: PWN.
30.Teluk, T. (2006). Libertarianizm – teoria państwa. Warszawa: 2S Media.
31.Tocqueville, A. (1976). O demokracji w Ameryce. Kraków: PIW.
32.Zabieglik, S. (2003). Adam Smith. Warszawa: Wiedza Powszechna.
33.Załęski, P. (2005). Publiczne ciało: koncepcja cywilizowanego stowarzyszenia w dobie klasycyzmu. Studium Socjologiczne, 178 (3), 35–63.