Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 1/2014
Obezwładniająca moc niektórych enklaw społecznych

Autorzy: Renata Suchocka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: samowykluczenie kapitał ekonomiczny kapitał kulturowy enklawa dobrobytu enklawa biedy enklawa etniczna enklawa społeczna
Rok wydania:2014
Liczba stron:10 (15-24)

Abstrakt

W artykule skoncentrowano się na relacji między niektórymi rodzajami oddziaływania enklawy, co może prowadzić do wielu skutków społecznych ograniczających jednostki, lub przeciwnie – sprzyjać zajmowaniu wysokich pozycji społecznych. Obezwładniająca jednostki moc wynika z siły sieci społecznych, wytwarzanych przez nią kapitałów – ekonomicznego i kulturowego, z jej socjalizacyjnej funkcji, prowadzącej do tego, że staje się najważniejszą, a niekiedy jedyną grupą odniesienia. W konsekwencji może ograniczać możliwości awansu społecznego w społeczeństwie, tworzyć obszary samowykluczenia ekonomicznego, kulturowego, a także politycznego jako skutków społecznych presji wywieranych przez enklawę, ale może także wyposażać swych członków w „ponadprzeciętny” kapitał niezbędny do osiągnięcia sukcesu w szerszym społeczeństwie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bourdieu P. 1986, The forms of capital, w: Handbook of theory and research for sociology of education, red. J.G. Richardson, Greenwood Press, New York. Bourdieu P., Passeron J.C. 2006, Reprodukcja. Elementy teorii system nauczania, Wydawnictwo Naukowe PWN