Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 865 PZFiM nr 38
Podróżujące rodziny, czyli jak towarzystwo dzieci różnicuje zachowania konsumentów turystów

Autorzy: Renata Seweryn
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: turystyka rodzinna Kraków dzieci rodzina zachowania konsumentów turysta
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (149-160)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czym zachowania podróżujących z dziećmi różnią się od zachowań innych turystów. Wykorzystując informacje pochodzące z badań ruchu turystycznego w Krakowie, przeprowadzonych w 2014 roku, określono (za pomocą testu U Manna-Whitneya oraz Χ2 Pearsona) statystycznie istotne odmienności zachowań tych dwóch grup odwiedzających miasto. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że rodziny z dziećmi częściej od innych turystów: kierują się przy wyborze destynacji opinią rodziny i wiedzą pochodzącą ze szkoły, wyjeżdżają w celach wypoczynkowych i poznawczych oraz odwiedzin krewnych, przebywają w miejscu recepcji około tygodnia, podróż organizują sobie samodzielnie, poruszają się samochodem, a na nocleg wybierają hotele lub kwatery prywatne/apartamenty.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.America West Announces a Newly Enhanced Senior Saver Pack, www.prnewswire.com/news-releases/america-west-announces-a-newly-enhanced-senior-saver-pack-75384412.html.
2.Borkowski K., Grabiński T., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L., Grabińska E., Ruch turystyczny w Krakowie rok 2014, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2014.
3.Byrnes D.A., Travel schooling: helping children learn through travel, „Childhood Education” 2001, Vol. 77, No. 6.
4.Family tourism: a multidisciplinary perspective, red. H. Schänzel, I. Yeoman, E. Backer, Channel View Publications, Bristol 2012.
5.Havitz M.E., Shaw S.M., Delamere F., Research update. Marketing family vacations. What recreation professionals should know, „Parks & Recreation” 2010, Vol. 45, No. 6.
6.Hołowiecka B., Grzelak-Kustulska E., Kwiatkowski G., Uwarunkowania aktywności turystycznej młodzieży z rodzin o niskim dochodzie, w: Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, red. A. Stasiak, WSTiH w Łodzi, Łódź 2011.
7.Kang S.K., Hsu C.H.C., Wolfe K., Family traveler segmentation by vacation decision-making, „Journal of Hospitality & Tourism Research” 2003, Vol. 27, No. 4.
8.Kowalczyk-Anioł J., Włodarczyk B., Turystyka rodzinna – istota i zakres pojęcia, w: Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, red. J. Śledzińska, B. Włodarczyk, PTTK „Kraj”, Warszawa 2011.
9.Lehto X.Y., Choi S., Lin Y., MacDermid S.M., Vacation and family functioning, „Annals of Tourism Research” 2009, Vol. 36, No. 3.
10.Lomine L., Edmunds J., Palgrave Key Concepts. Key Concepts in Tourism, Palgrave Macmillan, New York 2007.
11.Richardson J.I., Flucker M., Understanding and managing tourism, Pearson Education Australia, Melbourne 2004.