Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 34.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Podróżujące rodziny, czyli jak towarzystwo dzieci różnicuje zachowania konsumentów turystów
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
2. Sprawozdanie z konferencji naukowej Małżeństwo i rodzina w nauczaniu i duszpasterskiej praktyce Kościoła, Koszalin, 16 kwietnia 2016
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
3. Spis ludności parafii Konopnica z 1760 roku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Przejdź
4. The early Soviet family in the documents of the All-Russia Communist Party Census of 1922
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 1 2016 Przejdź
5. Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (część 1)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 3 2016 Przejdź
6. Ludobójstwo w Ponarach – obraz zbrodni w świetle relacji Kazimierza Sakowicza i Heleny Pasierbskiej cz. 2
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 24 2017 2017 Przejdź
7. Ubogacający wymiar wiary w świetle encykliki Lumen fidei
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2014 2014 Przejdź
8. „[…] mała apologia pro domo sua […]”. O Domu na Rozdrożu Ewy Bieńkowskiej
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
9. Nauczanie Papieża Franciszka o małżeństwie i rodzinie w posynodalnej adhortacji Amoris Laetitia w świtle Magisterium Jana Pawła II
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Przejdź
10. Działalność prorodzinna biskupa profesora Kazimierza Majdańskiego z perspektywy diecezji szczecińsko-kamieńskiej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Przejdź
11. Zróżnicowanie wyznaniowe a postawy prokreacyjne magnaterii w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Przejdź
12. Rodzina w parafii Nowy Korczyn w drugiej połowie XVIII wieku na podstawie ksiąg metrykalnych (cz. 2)
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Przejdź
13. Sieć społeczna wokół Kuriera Warszawskiego na podstawie jego nekrologów z lat 1821–1861
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Przejdź
14. Święta Rodzina – żywą ikoną Trójcy Świętej
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Przejdź
15. Determinanty nadmiernego zadłużania się polskich gospodarstw domowych
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
16. Rodzinna przestrzeń a technologie komunikacyjne
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Przejdź
17. Rodzina a kapitał społeczny. Wybrane problemy teoretyczne i badawcze
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Przejdź
18. Realizacja funkcji opiekuńczo-zabezpieczającej rodziny w kontekście niepełnej sprawności kobiety
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Przejdź
19. Podział obowiązków i władzy w rodzinie wychowującej dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Przejdź
20. Emotions in the context of the end of human life
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Przejdź
21. Katecheta wobec ucznia z rodziny dysfunkcyjnej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Przejdź
22. Volhynian Court Books as a Source for Studying the History of the Ukrainian Noble (Szlachta) Family in the 16th and 17th Centuries
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Przejdź
23. Jewish Birth and Marriage Registrations in 19th-century Cracow and What They Reveal about the Dynamics of Ritual Marriage
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Przejdź
24. Family Structures and Population of Craftsman Households in Cossack Ukraine in the Second Half of the 18th Century
(Przeszłość Demograficzna Polski)
40, 2018 2018 Przejdź
25. Moralność małżeńsko-rodzinna w ujęciu uczniów szkół średnich i uczelni wyższych w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Studium socjologiczno-pastoralne
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Przejdź
26. Wartość doświadczenia osób starszych dla rozwoju ludzi młodych w nauczaniu papieża Franciszka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2019 2019 Przejdź
27. Population of Wieliczka in 1788 — Household Size and Structure
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Przejdź
28. An Unknown Census of the Population of Przemyśl from mid-1918
(Przeszłość Demograficzna Polski)
41, 2019 2019 Przejdź
29. Kulturorientierte Betrachtungen des Familienbildes in der österreichischen Prosa der Gegenwart
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
30. Neoliberalna prywatyzacja dyskursu publicznego – rodzina w obliczu przemian potransformacyjnych
(Nowa Krytyka)
42 rok 2019 2019 Przejdź
31. Rodzina „sanktuarium” życia w obliczu współczesnych zagrożeń w świetle Evangelium Vitae Jana Pawła II
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
32. Kryzys wychowania w wartościach i jego konsekwencje – analiza zjawiska na przełomie XX i XXI wieku
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
33. Edukacja społeczna w pisarstwie François Mauriaca na podstawie powieści "Le Noeud de vipères" i "Le Sagouin"
(Colloquia Theologica Ottoniana)
36/2020 2020 Przejdź
34. Słownictwo związane z pojęciem smutku we współczesnej polszczyźnie
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
Strona