Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2019.1-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2019
Wartość doświadczenia osób starszych dla rozwoju ludzi młodych w nauczaniu papieża Franciszka

Autorzy: Joanna Lewicka
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: Franciszek rodzina dziadkowie młodzież seniorzy kryzys rodziny osoby starsze młodzi
Rok wydania:2019
Liczba stron:15 (99-113)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tematyka rodziny zajmuje szczególne miejsce w nauczaniu papieża Franciszka. Ojciec Święty wielokrotnie w swoich przemówieniach i listach nawiązuje do własnego doświadczenia rodziny, podkreśla, jak ważna jest rodzina w dobie kryzysu wartości w czasach, gdy relatywizacji podlegają podstawowe prawa jednostki. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom i pragnieniom, papież nie pomija żadnego z aspektów życia rodzinnego. W niniejszym artykule skupiam się na dwóch etapach życia: młodości i starości. Z jednej strony w Kościele jest spory procent osób w podeszłym wielu, społeczeństwa rozwinięte starzeją się i coraz pilniejszy do rozwiązania staje się problem niskiej liczby urodzeń i zadbania o seniorów, a z drugiej strony starość została zepchnięta na margines, odrzucona i nieakceptowana.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Draguła, A., ks., Słuchajcie waszych dziadków, 4 sierpnia 2016 r., http://wiez.com.pl/2016/08/04/sluchajcie-waszych-dziadkow/ (dostęp 10.03.2018).
2.Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” o głoszeniu ewangelii w dzisiejszym świecie, 24 listopada 2013.
3.Franciszek, Korzenie i pamięć społeczeństw, przemówienie podczas audiencji dla członków włoskich organizacji seniorów, 15 października 2016.
4.Franciszek, List Ojca Świętego Franciszka do młodzieży z okazji prezentacji dokumentu przygotowawczego XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, 13 stycznia 2017.
5.Franciszek, Ludzie starsi to my, audiencja generalna, 4 marca 2015.
6.Franciszek, Ludzie starsi, dziadkowie to skarb!, podczas mszy w Domu świętej Marty w Watykanie, 19 listopada 2013 r.
7.Franciszek, Najcięższą chorobą, na jaką są narażone osoby starsze, jest opuszczenie, przesłanie z okazji 20-lecia papieskiej akademii „Pro vita”, 19 lutego 2014.
8.Franciszek, Pamięć o przeszłości i przyszłość, przemówienie podczas spotkania z ludźmi starszymi na placu św. Piotra, 28 września 2014.
9.Jan Paweł II, List „Gratissimam sane” do rodzin z okazji roku rodziny 1994, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html (dostęp 15.03.2018).
10.Leśniak P., Zachwianie, Warszawa 2013.
11.Synod biskupów, XIV zwyczajne zgromadzenie ogólne, Relacja końcowa synodu biskupów dla ojca świętego Franciszka, 24 października 2015.