Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2019

Rok wydania:2019
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

0 (0-0) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

0 (0-0) --- Więcej
*

Spis treści

0 (0-0) --- Więcej
1.

Ks. Adolf Giżyński. Życie i działalność na terenie gorzowskiej administracji apostolskiej i diecezji szczecińsko-kamieńskiej

19 (7-25) Mateusz Brzeziński Więcej
2.

In Search Spirituality Biology


(W poszukiwaniu biologii duchowości)
13 (27-39) Wiesław Dyk Więcej
3.

Freski w grzędzickiej świątyni - "zapomniany" zabytek średniowiecznej sztuki kościelnej

17 (41-57) Dariusz Grygowski Więcej
4.

"Robotnicy Bogiem silni" - perswazja w kazaniach szczecińskich bp. Kazimierza Majdańskiego

13 (59-71) Maria Kabata Więcej
5.

(Post) kapłańska opowieść o ukaraniu Mojżesza i Aarona (Lb 20,1–13). Przyczynek do dyskusji nad dokumentem P i jego późniejszymi uzupełnieniami

26 (73-98) Janusz Lemański Więcej
6.

Wartość doświadczenia osób starszych dla rozwoju ludzi młodych w nauczaniu papieża Franciszka

15 (99-113) Joanna Lewicka Więcej
7.

Parafia pw. NMP Matki Kościoła w Warnicach w latach 1977–2018

27 (115-141) Piotr Lichota Więcej
8.

"Ja przez Prawo umarłem dla Prawa" (Ga 2,19a). Śmierć "dla Prawa" jako element nawrócenia/powołania Pawła Apostoła

21 (143-163) Andrzej Posadzy Więcej
9.

Naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym (Ef 1,13; 4,30) - zarys pneumatologii Listu św. Pawła do Efezjan

17 (165-181) Paweł Sobol Więcej
10.

Dni w Diecezjach jako preludium przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie. Doświadczenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej

18 (183-200) Marcin Szczodry Więcej
11.

Poziom duchowości i religijności u katolików zaangażowanych i niezaangażowanych w służbę liturgiczną

21 (201-221) Ewelina Wojtarkowska Więcej
12.

Jan Okoń, "Wychowanie do społeczeństwa w teatrach szkolnych jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów", Kraków 2018

3 (223-225) Jan Okoń Więcej